Zajímavosti

Ženklava - Christian David

12.08.2019 11:34
Ženklava - obec s asi 1100 obyvateli se nachází v Moravskoslezském kraji, poblíž Nového Jičína. Byla založena někdy ve 13. století. První písemná zmínka o ní je z roku 1411. Počátkem 16. století byla osada zničena živelnou pohromou a ves hodně spustla. Novými osadníky byli Němci, pravděpodobně z...

Maluje českou a moravskou historii - Aleš Mrázek

10.08.2019 14:54
Maluje, či spíše kreslí – řeč je o autorovi kreslených komiksů o Cyrilu a Metodějovi, Janu Husovi a dalších postavách našich národních dějin, Alešovi Mrázkovi, kterého jsme požádali o rozhovor:   Dobrý den, můžete se nám představit? Pocházím z Roudnice nad Labem a je mi 41 let. Vystudoval jsem...

Kostnické jiskry, česká a moravská reformace

04.08.2019 19:42
Dr. Vlasta Fialová byla úspěšná archeoložka a historička, ale také popularizátorka odkazu české a moravské reformační historie. Jednou z "platforem", kde mohla ve své době na toto téma svobodně mluvit, byly setkání Kostnické jednoty - volného svazku evangelických církví, které se hlásily k odkazu...

Kutnohorská Knihtiskárna s výstavou Biblí Vlastimila Brunclíka

24.06.2019 18:44
V dubnu tohoto roku byla v Kutné Hoře otevřena výstava tiskařských strojů s názvem Knihtiskárna. Kutná Hora byla jedním z prvních míst v Českém království, kde se začalo tisknout. Konkrétně to byla, dnes velmi vzácná. Bible kutnohorská, která byla po Bibli pražské, druhou českou tištěnou Biblí. Na...

Bible kutnohorská - 1489

21.11.2018 10:02
Bible kutnohorská - listopad 1489 Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou českou biblí, která spolu se svou předchůdkyní, Biblí pražskou patří do tzv. čtvrté redakce staročeského překladu. Pochází z roku 1489, má v podstatě stejný text jako Bible pražská (celkem 606 listů + 6 listů rejstříků);...

Pokračovatelé Kralických tiskařů v Kutné Hoře

09.02.2019 07:51
Zajímavostí je, že ve 40. letech 20. století se Kutná Hora stala novodobou Kralickou tiskárnou. Po zákazu dovozu Biblí z Velké Británie na začátku války se skupina křesťanských vedoucích a podnikatelů z místní Církve bratrské domluvila, že Bible (tehdy Bible kralické) budou tisknout přímo v Kutné...

Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské v 16. století

22.06.2019 10:59
Reprezentativní výstava představuje Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována je řada vzácných knih vytištěných v litomyšlské tiskárně, jedné z nejstarších u nás, velký interaktivní model města a také unikátní tiskařský lis. Litomyšl je po...

Ottův slovník naučný: Jednota bratrská

29.05.2019 18:32
Jednota bratrská (J. českých Bratří). Jménem tím označujeme náboženskou společnost, která v Čechách na poč. 2. pol. XV. stol. vznikla z odporu proti zkaženosti a zlořádům církve římské a utrakvistické a potrvala ve svých zbytcích až do naší doby. J. b. po celé XVI. stol. až do...

Kunvald - první sbor Jednoty bratrské

26.08.2017 08:01
Místo, kam se v roce 1457 uchýlila skupina lidí, kteří chtěli brát Bibli vážně a opravdově ji žít. Nebyli spokojeni se stavem křesťanství a to ani toho husitského, jak ho viděli kolem sebe po čtyřiceti letech, co v Praze kázal Jan Hus a další kazatelé. Z této malé skupiny se během dalších let a...

Řehoř Krejčí - zakladatel Jednoty bratrské

04.11.2018 15:09
Řehoř bratr, zvaný Krajčí, zakladatel Jednoty bratrské (+ 12. srpna 1474). Pocházel po otci z chudého rodu šlechtického a matka jeho byla podle pozdního podání sestrou Rokycanovou. Ač nikdy nedosáhl kněžského svěcení, byl řeholníkem kališnického kláštera na Slovanech. Zdržoval se tam nejspíše v...

Kunvald v Čechách a na Moravě

20.11.2018 01:11
Dvě obce se skoro stejným názvem. Obě měly pro dějiny Jednoty bratrské velký význam. Jejich historii poodhaluje Ottův slovník naučný z konce 19. století.   1. Kunvald, městečko v Čechách v Horách Orlických, hejtm., okres a pošta Žamberk; Roku 1368-69 držel Kunvald Jan Svor ze Žampachu, r. 1389...

Iva Nakládalová‎: Codex Amiatinus

25.04.2019 18:51
Codex Amiatinus, nejstarší známá dochovaná kompletní katolická Bible psána latinskou Vulgátou, je datován na konec 7. století po Kr.. Bylo zapotřebí porazit 1500 telat na výrobu pergamenu na 3 kopie textu. Napsání a výzdoba monumentálního rukopisu zaměstnaly 7 písařů. Rukopis byl zadán a napsán ve...

Iva Nakládalová: Papír v historii lidstva a stopy dávno zaniklých pošumavských papíren.

16.04.2019 23:13
Lidstvo se od pradávna snaží zaznamenávat své poznatky. Některé záznamy přečkaly tisíciletí, jiné vydrží pouhých několik desítek let. Papír patří v historii této oblasti k nejdůležitějším vynálezům. Umožnil masové šíření informací a vědomostí a výrazně ovlivnil rozvoj lidské civilizace. I dnes, v...

Mezinárodní konference Moravian 2018

13.02.2019 10:29
Suchdol nad Odrou je kolébkou Moravských bratří. Jde o duchovní potomky J. A. Komenského, které zde musel zanechat a odejít r. 1621 do emigrace, kde strávil pak celý zbytek života. 100 let po jeho odchodu odtud emigrovalo asi 230 Suchdolanů (z celého Kravařska asi 550 obyvatel), založili si v Sasku...

Eva Melmuková: Informace o okolnostech vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic

23.12.2018 20:15
Eva Melmuková: Informace o okolnostech vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic (prohlášen za kulturní památku 13.1.1992)   Evangelický toleranční areál je jediným místem v České republice, který svými stavbami ( zejména dva evangelické kostely s kalichy na...

František Urbánek: Z dějin staré Jednoty

04.11.2018 12:10
Z DĚJIN STARÉ JEDNOTY Napsal FR. URBÁNEK JISKRY XXVIII, 1924   NÁKLADEM JEDNOTY ČESKO BRATRSKÉ, ŽIŽKOV, PODĚBRADOVA 24   Ujasnili jsme si při našich konferencích, že každý rok se budeme zabývati nějakou otázkou z dějin Jednoty. Nechceme nésti jenom jméno Jednoty, ale pěstovati jejího...

Fulnek

17.08.2018 15:56
Bratrský sbor vznikl ve Fulneku v roce 1484, sborová modlitebna byla vybudována zřejmě záhy poté. Dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. Nad vchodovou římsou je alianční znak Jana Skrbenského a Alžběty Petřvaldské. J. A. Komenský byl správcem místního sboru v letech 1618 – 1621. Jeho...

Komenského mapa Moravy z roku 1627 - Kralice

04.08.2018 09:40
Mapa Moravy z roku 1627 od J. A. Komenského ve vysokém rozlišení ke stažení na: https://commons.wikimedia.org/…/File:Komenskeho_mapa_Moravy… Na výřezu mapy jsou Kralice-Kralitz ve středu obrázku. Náměšť nad Oslavou trochu vlevo.

Akta Jednoty bratrské 1. díl

29.06.2018 09:59
Pokud chceme více pochopit Kralice a historii ivančicko - kralické tiskárny a vizi, která za tím byla, musíme se vrátit v historii do roku 1456 a počátků Jednoty bratrské v Kunvaldu. Tam se budovaly základy, na kterých pak stavěla Mladá Boleslav, Ivančice, Kralice, Karel starší z Žerotína a...

Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání

01.01.2018 17:30
Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání proti Vídeňské vládě, císaří a těm, kteří nepřáli získaným náboženským a osobním svobodám v našich zemích. Jedním z těch, kteří byli vtaženi do "víru dění" byl i Jan Amos Komenský. Za dva roky bylo povstání potlačeno a nastalo...

Velká Bíteš

04.12.2017 14:11
Asi nejbližším místem kde vedle Kralic měla Jednota bratrská své další centrum, byla Velká Bíteš, vzdálená od Kralic asi 13 kilometrů. Je to i dnes krásné městečko s rekonstruovanými historickými památkami, které v době působení Jednoty bratrské žilo čilým obchodním i duchovním životem. Tuto její...

Mladá Boleslav - české centrum Jednoty bratrské

27.08.2017 07:05
Mladá Boleslav se stala významným střediskem Jednoty bratrské v Čechách. I když ne vždy mohli členové Jednoty se svobodně rozvíjet, scházet a tvořit, byla to právě Mladá Boleslav, kde se rozvinulo školství Jednoty bratrské a také bratrský tisk. Sídlil zde po určitou dobu i biskup Jednoty Jan...

Chelčice - rodiště Petra Chelčického

26.08.2017 13:03
Jedním z duchovních učitelů skupiny většinou mladých lidí, kteří později založili první sbor Jednoty bratrské, byl Petr Chelčický. Jeho přístup k řešení náboženských sporů byl dost jiný, než u radikálních Husitů. Věřil v princip fyzického nenásilí a duchovního boje - tedy modlitbou a diplomatickým...

Academia.edu

15.07.2017 23:02
 Připravil Lukáš Michael Vytlačil   Čeští evangelíci udržovali až do rekatolizace bohaté kontakty s reformací v Německu. Významnou oprou bylo sousední Sasko, které kulturně obohacovalo především sousední krušnohorský region a Lužici. V druhé polovině 16. století, kdy se luterství začalo...

Předmluva k Bratrskému vyznání

19.05.2017 21:17
V roce 1869 vyšla reedice původního vyznání Jednoty bratrské s úvodem od J. Procházky. Národ, který to neštěstí zastihlo, že svobody své zbaven a běh dějin jeho přetržen byl, musí nevyhnutelně, podaříli se mu ještě jednou k novému probuditi se životu, obrátiti oči své k minulosti a začíti dělati...

Odchod bratrských kněží z Kralic a okolí 1624

04.05.2017 11:36
Komenský: Kněží z Moravy vybyti Téhož jako v Čechách roku 1624. vyšla v Mroravě také proti kněžím výpověď, a nařízeni k vykonání jí komisaři, kteří po vší té zemi jezdíce, všudy kněží pod obojí vyzdvihovali a do exilium posílali. Přijeli titíž (Jan Jakub Magno, Vlach ale za obyvatele země...

Největší tiskařský lis v České republice

09.12.2016 22:26
NEJVĚTŠÍ TISKAŘSKÝ LIS V ČR - PRO NĚMECKOU TELEVIZI ZDF. Tento lis je největším lisem na našem území a je funkční kopií Cranachova lisu. Stavěl se v Drahotuších pro dvoudílný film o Martinu Lutherovi. Realizace scén pod vedením italských architektů a Notabeneart byla v Telči na zámku, kde jsme se...

Komenského ochránce Karel ze Žerotína se narodil v Brandýse před 450 lety

14.09.2014 21:28
Ač je Karel starší ze Žerotína uváděn po staletí jako jeden z nejvýznamnějších moravských šlechticů a politiků, narodil se ve východočeském městečku Brandýs nad Orlicí. Žerotín přivedl do města Komenského V době pronásledování nekatolíků nalezla v Brandýse azyl skupina 24 kněží a další rodiny. V té...

Indiáni z kmene Delawarů v Suchdole nad Odrou

30.09.2016 20:04
„Zástupci kanadských Delawarů, kteří se zabývají svou identitou, pátrají po okolnostech, jak se ocitli v Kanadě, daleko od svých původních lovišť na Manhattanu. Chtějí se dozvědět, kdo byl David Zeisberger, suchdolský rodák, který je odvedl z Pennsylvánie, z dosahu civilizace bílých a tím je...

Monika Doležalová: PhDr. Vlasta Fialová se narodila před 120 lety

06.08.2016 11:42
Letos 5. června uplynulo 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. archeoložky, historičky a popularizátorky české a moravské reformace, vedoucí vykopávek v Kralicích. Doktorka Vlasta Fialová, rozená Stratilová, se narodila 5. 6. 1896 v Holešově u Kroměříže. Mládí prožila v Bystřici pod...

Svědectví Komenského o vypálení Lešna a co bylo dále

15.04.2016 13:01
117. ..Ale poněvadž brzo doléhaly válečné zmatky a naše obec byla samými Poláky odevzdána v moc švédskou, nemohlo dílo netrpět průtahy. Nicméně jsme dokončili několik prvních částí, dříve než došlo k vyvrácení města 26. dubna 1656. Poněvadž tehdy zástupce hraběte a městská rada seznali, že vojsko...

Moravané mezi Eskymáky

03.01.2016 12:07
Co přivedlo krajany do nehostinných severských končin? Reportér Stanislav Motl pátrá v dokumentárním cyklu České televize po záhadách a neznámých historických souvislostech (2012). Režie J. Fedurco Více na stránkách České televize     Jaroslav a Alena Klempířovy: GRÓNSKO...

Monika Doležalová: Komenského cesty

30.12.2015 18:45
Komenského cesty Projekt Komenského cesty , do kterého se zapojila města, obce, instituce – celkem 17, mají společnou osobnost české historie – Jana Amose Komenského. Tohoto projektu se také zúčastnily Kralice, Moravské zemské muzeum Brno– Památník Bible kralické a z nejbližšího okolí Náměšť...

Monika Doležalová: Pomník Bibli kralické v polském Lešně

05.05.2015 10:13
Ještě se vracím k loňským oslavám 400 let Bible kralické (1613). V polském Lešně bylo 17.10.2013 součástí zahájení akademického školního roku slavnostní odhalení pomníku Bibli kralické. V Lešně za městskými hradbami a obrannými valy, stojí nyní nová architektonická perla města – aula...

Vyrazil sám mezi Křováky – Jiří Schmidt aneb Destinace týdne: Genadendal

09.04.2015 19:40
Práce jednoho Moravana. Dnes je v Jihoafrické republice více než 100 000 členů Moravské církve a v Tanzanii dokonce více než čtvrt miliónu. www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/334273-vyrazil-sam-mezi-krovaky-jiri-schmidt-aneb-destinace-tydne-genadendal.html  

Moravská univerzita v USA

09.04.2015 19:24
www.moravian.edu The roots of the Moravian denomination go back to the Bohemian Protestant martyr John Hus, who died at the stake in 1415. In 1457 the denomination was formally organized under the name Unitas Fratrum, "the Unity of the Brethren." The Brethren (later called the Moravians in the New...

Odkazy na zajímavé knihy a články

04.04.2015 09:54
Kompletní vydání Bible kralické šestidílné je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594. Česká Biblická společnost Více zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/ Kompletní...

Monika Doležalová: Jan Amos Komenský

04.12.2014 17:47
(1592-1670) Zájem o J.A.Komenského vzrůstá. Je to způsobeno i aktuálním myšlenkovým odkazem tohoto "nepřekonatelného Moravana", k němuž se hlásí česká i evropská kulturní veřejnost. Komenského dílo inspirovalo a ovlivňovalo nejen generace našich předků, ale může promluvit i ke každému z nás. Jan...