Zajímavosti

Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání

01.01.2018 17:30
Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání proti Vídeňské vládě, císaří a těm, kteří nepřáli získaným náboženským a osobním svobodám v našich zemích. Jedním z těch, kteří byli vtaženi do "víru dění" byl i Jan Amos Komenský. Za dva roky bylo povstání potlačeno a nastalo...

Roman Prokeš: Propagace Bible kralické v Polsku

16.12.2017 19:03
Vypravili jsme se až na hranice Polska ke kolegům z archeoparku v Chotěbuzi. Vytvořili jsme v muzejním atelieru dílnu tisku Bible Kralické a dílnu rytin Albrechta Durera...  

Velká Bíteš

04.12.2017 14:11
Asi nejbližším místem kde vedle Kralic měla Jednota bratrská své další centrum, byla Velká Bíteš, vzdálená od Kralic asi 13 kilometrů. Je to i dnes krásné městečko s rekonstruovanými historickými památkami, které v době působení Jednoty bratrské žilo čilým obchodním i duchovním životem. Tuto její...

Mladá Boleslav - české centrum Jednoty bratrské

27.08.2017 07:05
Mladá Boleslav se stala významným střediskem Jednoty bratrské v Čechách. I když ne vždy mohli členové Jednoty se svobodně rozvíjet, scházet a tvořit, byla to právě Mladá Boleslav, kde se rozvinulo školství Jednoty bratrské a také bratrský tisk. Sídlil zde po určitou dobu i biskup Jednoty Jan...

Chelčice - rodiště Petra Chelčického

26.08.2017 13:03
Jedním z duchovních učitelů skupiny většinou mladých lidí, kteří později založili první sbor Jednoty bratrské, byl Petr Chelčický. Jeho přístup k řešení náboženských sporů byl dost jiný, než u radikálních Husitů. Věřil v princip fyzického nenásilí a duchovního boje - tedy modlitbou a diplomatickým...

Kunvald - první sbor Jednoty bratrské

26.08.2017 08:01
Místo, kam se v roce 1457 uchýlila skupina lidí, kteří chtěli brát Bibli vážně a opravdově ji žít. Nebyli spokojeni se stavem křesťanství a to ani toho husitského, jak ho viděli kolem sebe po čtyřiceti letech, co v Praze kázal Jan Hus a další kazatelé. Z této malé skupiny se během dalších let a...

Academia.edu

15.07.2017 23:02
 Připravil Lukáš Michael Vytlačil   Čeští evangelíci udržovali až do rekatolizace bohaté kontakty s reformací v Německu. Významnou oprou bylo sousední Sasko, které kulturně obohacovalo především sousední krušnohorský region a Lužici. V druhé polovině 16. století, kdy se luterství začalo...

Klenot českých dějin aneb Bible kralická včera a dnes

03.07.2017 17:45
Přednášky na téma: Klenot českých dějin aneb Bible kralická včera a dnes pořádá v knihovnách, sborech a pod. Mgr. Michal Krchňák Proč a jak vznikala? Co ovlivnila? Jako spoluautor Českého studijního překladu Bible poskytne také srovnání Bible kralické se současnými překlady. Kontakt: ...

Předmluva k Bratrskému vyznání

19.05.2017 21:17
V roce 1869 vyšla reedice původního vyznání Jednoty bratrské s úvodem od J. Procházky. Národ, který to neštěstí zastihlo, že svobody své zbaven a běh dějin jeho přetržen byl, musí nevyhnutelně, podaříli se mu ještě jednou k novému probuditi se životu, obrátiti oči své k minulosti a začíti dělati...

Odchod bratrských kněží z Kralic a okolí 1624

04.05.2017 11:36
Komenský: Kněží z Moravy vybyti Téhož jako v Čechách roku 1624. vyšla v Mroravě také proti kněžím výpověď, a nařízeni k vykonání jí komisaři, kteří po vší té zemi jezdíce, všudy kněží pod obojí vyzdvihovali a do exilium posílali. Přijeli titíž (Jan Jakub Magno, Vlach ale za obyvatele země...

Roman Prokeš: Největší tiskařský lis v České republice

09.12.2016 22:26
NEJVĚTŠÍ TISKAŘSKÝ LIS V ČR - PRO NĚMECKOU TELEVIZI ZDF. Tento lis je největším lisem na našem území a je funkční kopií Cranachova lisu. Stavěl se v Drahotuších pro dvoudílný film o Martinu Lutherovi. Realizace scén pod vedením italských architektů a Notabeneart byla v Telči na zámku, kde jsme se...

Na přerovském zámku se vzpomínalo na šlechtice a politika Karla staršího ze Žerotína. Přesně před 380 lety tam zemřel

12.10.2016 20:13
Na Karla staršího ze Žerotína se v sobotu 8. října vzpomínalo na přerovském zámku. Právě tam totiž tento šlechtic, spisovatel, politik a představitel zemského patriotismu před 380 lety zemřel. Vzpomínková akce, která nesla název „Karel starší ze Žerotína umírá…“, přenesla návštěvníky do 8....

Indiáni z kmene Delawarů v Suchdole nad Odrou

30.09.2016 20:04
„Zástupci kanadských Delawarů, kteří se zabývají svou identitou, pátrají po okolnostech, jak se ocitli v Kanadě, daleko od svých původních lovišť na Manhattanu. Chtějí se dozvědět, kdo byl David Zeisberger, suchdolský rodák, který je odvedl z Pennsylvánie, z dosahu civilizace bílých a tím je...

PhDr. Vlasta Fialová se narodila před 120 lety

06.08.2016 11:42
Letos 5. června uplynulo 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. archeoložky, historičky a popularizátorky české a moravské reformace, vedoucí vykopávek v Kralicích. Doktorka Vlasta Fialová, rozená Stratilová, se narodila 5. 6. 1896 v Holešově u Kroměříže. Mládí prožila v Bystřici pod...

Svědectví Komenského o vypálení Lešna a co bylo dále

15.04.2016 13:01
117. ..Ale poněvadž brzo doléhaly válečné zmatky a naše obec byla samými Poláky odevzdána v moc švédskou, nemohlo dílo netrpět průtahy. Nicméně jsme dokončili několik prvních částí, dříve než došlo k vyvrácení města 26. dubna 1656. Poněvadž tehdy zástupce hraběte a městská rada seznali, že vojsko...

Moravané mezi Eskymáky

03.01.2016 12:07
Co přivedlo krajany do nehostinných severských končin? Reportér Stanislav Motl pátrá v dokumentárním cyklu České televize po záhadách a neznámých historických souvislostech (2012). Režie J. Fedurco Více na stránkách České televize     Jaroslav a Alena Klempířovy: GRÓNSKO...

Komenského cesty

30.12.2015 18:45
Komenského cesty Projekt Komenského cesty , do kterého se zapojila města, obce, instituce – celkem 17, mají společnou osobnost české historie – Jana Amose Komenského. Tohoto projektu se také zúčastnily Kralice, Moravské zemské muzeum Brno– Památník Bible kralické a z nejbližšího okolí Náměšť...

Jak se vyráběly barvy na tisk?

24.09.2015 11:12
Zajímavá diplomová práce: K výrobě inkoustu a recepturám v českých zemích do 16. století autorka: Martina Andryková odkaz zde

Citáty J. A. Komenského

23.09.2015 08:37
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.   Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.   Nevěřte všemu, co se...

Pomník Bibli kralické v polském Lešně

05.05.2015 10:13
Ještě se vracím k loňským oslavám 400 let Bible kralické (1613). V polském Lešně bylo 17.10.2013 součástí zahájení akademického školního roku slavnostní odhalení pomníku Bibli kralické. V Lešně za městskými hradbami a obrannými valy, stojí nyní nová architektonická perla města – aula...

Vyrazil sám mezi Křováky – Jiří Schmidt aneb Destinace týdne: Genadendal

09.04.2015 19:40
Práce jednoho Moravana. Dnes je v Jihoafrické republice více než 100 000 členů Moravské církve a v Tanzanii dokonce více než čtvrt miliónu. www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/334273-vyrazil-sam-mezi-krovaky-jiri-schmidt-aneb-destinace-tydne-genadendal.html  

Moravská univerzita v USA

09.04.2015 19:24
www.moravian.edu The roots of the Moravian denomination go back to the Bohemian Protestant martyr John Hus, who died at the stake in 1415. In 1457 the denomination was formally organized under the name Unitas Fratrum, "the Unity of the Brethren." The Brethren (later called the Moravians in the New...

Vyprávěli Indiánům o Bohu a Komenském

08.04.2015 13:59
Ač to zní neuvěřitelně, v základním krédu Ameriky najdeme další stopy působení moravských bratří. Otcové americké revoluce totiž dali rodícím se Spojeným státům do vínku vše, co v myšlenkovém ovzduší své doby vnímali jako pokrokové. Vedle filosofického odkazu velikánů Berkeleyho a Locka na ně silně...

Odkazy na zajímavé knihy a články

04.04.2015 09:54
Kompletní vydání Bible kralické šestidílné je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594. Česká Biblická společnost Více zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/ Kompletní...

Jan Amos Komenský

04.12.2014 17:47
(1592-1670) Zájem o J.A.Komenského vzrůstá. Je to způsobeno i aktuálním myšlenkovým odkazem tohoto "nepřekonatelného Moravana", k němuž se hlásí česká i evropská kulturní veřejnost. Komenského dílo inspirovalo a ovlivňovalo nejen generace našich předků, ale může promluvit i ke každému z nás. Jan...

Komenského ochránce Karel ze Žerotína se narodil v Brandýse před 450 lety

14.09.2014 21:28
Ač je Karel starší ze Žerotína uváděn po staletí jako jeden z nejvýznamnějších moravských šlechticů a politiků, narodil se ve východočeském městečku Brandýs nad Orlicí. Žerotín přivedl do města Komenského V době pronásledování nekatolíků nalezla v Brandýse azyl skupina 24 kněží a další rodiny. V té...