Ivančice

Dny Evropského kulturního dědictví 2018 v Ivančicích

06.09.2018 10:37
V rámci mezinárodního programu Dny evropského kulturního dědictví proběhla v Ivančicích dvoudenní akce, kterou pořádal Kralicko - Ivančický muzejní spolek a Studio Bezkliky.eu.

Jan Dymáček: Po stopách Jednoty bratrské v Ivančicích

01.06.2017 16:09
Projděme se Ivančicemi a nechme na sebe působit dějiny Jednoty bratrské. Ivančice, město ležící 20 km jihozápadně od Brna, se staly útočištěm Jednoty bratrské po roce 1508 a zvláště pak po roce 1547, kdy na Moravě bylo „nábožensky“ poněkud volněji než v Čechách. Je zajímavé, že právě v této...

Ni iru en la spuroj de Moravia Kunfrataro en Ivančice

26.07.2018 21:06
  (Po stopách Jednoty bratrské v Ivančicích v esperantu) Ni faru la promenadon tra la urbo Ivančice sub influo de la historio de Moravia Kunfrataro. Ivančice, la urbo, kiu situas 20 km sudokcidente de Brno, fariĝis la rifuĝejo de nekatolika eklezio Moravia...

Jan Dymáček: Putování reformací

29.07.2018 07:16
Jan Dymáček se věnuje jak historii působení Jednoty bratrské v Ivančicích, tak i historii reformačního období v Čechách a na Moravě i v celoevropském měřítku. Kontak na pana Dymáčka, pro ty, kteří by měli zájem o další informace o historii Ivančic a reformace vůbec: reformace.ivancice@volny.cz

Jan Dymáček: Cesta Jednoty až k Bibli kralické

29.05.2017 16:15
Již bylo mnohokrát napsáno i řečeno, že nedávno uplynulo 400 let od posledního vydání Bible Kralické. A to už je hodně let. Za tu dobu se mnohé změnilo, a to včetně vnímání této knihy. J. A. Komenský v „Kšaftu umírající matky Jednoty Bratrské“, napsal: „… odkazuji tobě za dědictví knihu Boží,...

Výstava o Ivančické tiskárně

02.11.2017 16:46
Ivančické podzemí a výstava ve staré šatlavě, nejstarším domu na náměstí, pod vedením B.Th. Jana Dymáčka - přednáší Mgr. Přemysl Bar PhD. Po čtyřech stoletích tiskneme (kromě Bible Kralické) i Ivančický kancionál. Školy proudí a mají velký zájem (musíme i rozšiřovat kalendář) - každý si odnáší...

Výpravy za poznáním

31.05.2017 17:00
POZNÁVACÍ ZAJEZD PO STOPÁCH BIBLE KRALICKÉ IVANČICE – KRALICE – NÁMĚŠŤ N. OSLAVOU Pořádá Jan Dymáček B.Th. IVANČICE: sídlo Jednoty a biskupů počátky Bible Kralické tajná tiskárna prestižní škola Jednoty Zbytky modlitebny s věží Budovu fary Budovy školy,...

Jan Blahoslav

17.07.2017 10:07
  Biskup Jednoty bratrské, význačný český humanista, teolog, spisovatel, muzikolog a překladatel; bývá považován za předchůdce Komenského. Napsal celou řadu děl, z nichž nejproslulejší je „Filipika pro misomusům“ neboli kritika odpůrců vzdělání. Měl rozhodující...

Čím jest nám Jan Blahoslav

04.11.2018 12:16
Dnešní vzpomínky by měly býti vzpomínkami vděčnosti, nejdříve Pánu Bohu, že obdaroval tak bohatě některé lidi, aby mohli rozdávat ještě nám ze svého bohatství, a pak ke staré Jednotě Bratrské, že vychovávala své lidi vždycky směrem k něčemu velikému, směrem k životu Božímu. Není snadné vylíčit...

Výstava Mozky - součást Dnů evropského dědictví 2019 v Ivančicích

09.09.2019 12:36
Součástí Ivančického programu bude i výstava nazvaná Mozky, kterou připravila paní Dana Šimková. Svoji premiéru měla loni na Dni tiskařů a během roku proběhla i na několika dalších místech. Z propagačního letáčku přetiskujeme: (fotografie jsou z loňského Dne tiskařů v Kralicích)   „O...
1 | 2 >>

Jan Blahoslav: Slabikář český 1547

Jan Blahoslav: Epištola Římanům 1568