Dobrý den, vítejte na Kralické tvrzi.

 

Tyto stránky volně navazují na úspěšnou ročenku Z Kralické tvrze, která vycházela pravidelně od roku 1967 a mapovala zajímavou a vyjímečnou historii Kralic nad Oslavou a její známé tiskárny. Zároveň se ročenka věnovala i tématu Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského i České a Moravské reformaci jako takové.

 

Prvního číslo ročenky z roku 1967 k nahlédnutí zde.

Otevření Památníku Bible kralické - září 1969 - fotografie, novinové články. ..

Jednota bratrské v Ottově slovníku naučném 13. díl 1898

 

Letošní Den tiskařů se uskuteční v sobotu 21.září, kdy si připomeneme 50. výročí otevření Památníku Bible kralické.

 

Eva Melmuková: Informace o okolnostech vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic

Iva Nakládalová: Papír v historii lidstva a stopy dávno zaniklých pošumavských papíren.

 

Iva Nakládalová‎: Codex Amiatinus

V Kutné Hoře byla otevřena KNIHTISKÁRNA - muzeum tisku.

Kutná Hora je dalším místem, které se do historie českých tištěných Biblí a tisku vůbec také významně zapsala. 

https://www.muzeumkutnahora.info/knihtiskarna/

PhDr. Vlasta Fialová, CSc. se narodila 5. června 1896. Pracovala jako archeložka a historička v Moravském zemském muzea a vedla os roku 1956 vykopávky v Kralicích, které dokázaly, že místo Na tvrzišti bylo opravdu místem bratrské kralické tiskárny :)

 

Jednota bratrská v Semaníně Ve svazku č. VII Akt Jednoty bratrské, uložených v Národním archivu1), je na foliantě (dvoustraně) č. 162 text, popisující některé detaily ze života bratrského sboru v Semaníně. více v článku zde

 

Na zámku v Náměšti byla dokončena rekonstrukce nádvoří.

Více v článku zde

 

 

Série dokumentárních pořadů mapujících přírodní bohatství řeky Oslavy a okolí a její historie. V dokumentu nebudou chybět ani Kralice.