Dobrý den, vítejte na Kralické tvrzi.

 

Tyto stránky volně navazují na úspěšnou ročenku Z Kralické tvrze, která vycházela pravidelně od roku 1967 a mapovala zajímavou a vyjímečnou historii Kralic nad Oslavou a její známé tiskárny. Zároveň se ročenka věnovala i tématu Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského i České a Moravské reformaci jako takové.

Videonahrávky z Muzejního dne 2017

 

 

Letošní zářijové setkání v Kralicích proběhne v sobotu 22. září. Tentokráte s ústředním tématem:

"Obraz ivančicko - kralického díla jako symbol národního sebeurčení"

Jedním z přednášejících bude Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.

Kralická historie navštívila Kolín
 
Pokud chceme více pochopit Kralice a historii ivančicko - kralické tiskárny a vizi, která za tím byla, musíme se vrátit v historii do roku 1456 a počátků Jednoty bratrské v Kunvaldu. Tam se budovaly základy, na kterých pak stavěla Mladá Boleslav, Ivančice, Kralice, Karel starší z Žerotína a další.
Hodně informací získáme z 1. dílu Akt Jednoty bratrské. Fotografie dopisu je z tohoto spisu.
Ke stažení z E-knihovna

Kuvald - první sbor Jednoty bratrské

 

Nový projekt snažící se zmapovat místa spojení s českou a moravskou reformací:

Mista reformace

Zveme Vás na facebookové stránky Na kralické tvrzi

a nyní i na stránku Kralická tiskárna

 

Poslední útěk Jeronýma Pražského odvysílala

Česká televize

 29. května od 20 hodin na Čt2

záznam filmu můžete shlédnout na stránkách Čt :)