Dobrý den, vítejte na Kralické tvrzi.

 

Tyto stránky volně navazují na úspěšnou ročenku Z Kralické tvrze, která vycházela pravidelně od roku 1967 a mapovala zajímavou a vyjímečnou historii Kralic nad Oslavou a její známé tiskárny. Zároveň se ročenka věnovala i tématu Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského i České a Moravské reformaci jako takové.

 

 

První číslo ročenky z roku 1967 k nahlédnutí zde.

 
Vzácný výtisk Bible pražské

 

Kralická šestidílka - 6. díl - Nový zákon. Přepracované vydání Jana Blahoslava, doplněné rozsáhlým poznámkovým aparátem:
 

Ukázka z reedice 1. dílu kralické Šestidílky

 

Kralice po bitvě na Bílé hoře