Dobrý den, vítejte na Kralické tvrzi.

 

Tyto stránky volně navazují na úspěšnou ročenku Z Kralické tvrze, která vycházela pravidelně od roku 1967 a mapovala zajímavou a vyjímečnou historii Kralic nad Oslavou a její známé tiskárny. Zároveň se ročenka věnovala i tématu Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského i České a Moravské reformaci jako takové.

 

 

Letošní zářijové setkání v Kralicích proběhlo v sobotu 22. září. Tentokráte s ústředním tématem:

"Obraz ivančicko - kralického díla jako symbol národního sebeurčení"

 

History of Kralice nad Oslavou      

Renovation of the fortified settlement in Kralice nad Oslavou     

Články v esperantu:

Historio de Kralice super Oslava

Ni iru en la spuroj de Moravia Kunfrataro en Ivančice

Zveme Vás na facebookové stránky Na kralické tvrzi

a nyní i na stránku Kralická tiskárna