Události

ThDr. Pavel Keřkovský Dr. - Spiritualita Jana Husa

08.07.2018 18:26
V pátek 6. července 2018 proběhla v kralickém kostele přednáška ThDr. Pavla Keřkovského Dr. na téma Spiritualita Jana Husa.

Muzejní spolek v Kralicích

15.06.2018 12:16
Ve středu 6. června se v Památníku Bible kralické sešlo několik lidí s vizí oživit kralický Muzejní spolek, který v minulých desetiletích sehrál v objevování a obnovování kralické historie i historie celonárodní významnou roli. Muzejní spolek by se v budoucnu chtěl věnovat nadále Kralicím, ale...

Kralická historie navštívila Kolín

26.05.2018 21:13
Po předchozích historických přednáškách o Kralicích a její tiskárně a tiskařích v Ivančicích a Polsku, se uskutečnila podobná akce i v Kolíně. Program zajišťoval Roman Prokeš a zorganizovala ho místní pobočka Kostnické jednoty pod záštitou  kolínského místostarosty pana PhDr. Tomáše Růžičky....

Na kralické tvrzi 1578 - 2018

14.03.2018 19:04
Píše se rok 1578 a kralická tvrz ožívá životem, jaký dosud nezažila. Z nedalekých Ivančic se sem narychlo stěhuje tajná tiskárna Jednoty bratrské. Nedávno vydaný přísný zákaz vydávání necenzurované literatury s hrozbou vysokých trestů, dopadá i na tuto tiskárnu. V Kralicích nachází tiskárna i lidé...

Monika Doležalová: Z Památníku Bible kralické

16.01.2018 14:34
V Památníku Bible kralické proběhl další úspěšný rok. Ohledně návštěvnosti se držíme poslední roky na přibližně stejném počtu, což je kolem 6000 osob ročně. Největší počet návštěvníků stále tvoří školní skupiny, skupiny seniorů, církví, zájmových spolků. Dále samozřejmě jednotlivci. Stále je také...

Monika Doležalová: MUZEJNÍ DEN - DEN TISKAŘŮ

17.09.2017 09:19
Moravské zemské muzeum Brno, největší a zároveň nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. V průběhu letošního roku probíhaly různé programy, akce k 200 výročí od založení. Hlavní oslavy proběhly v sobotu 9.9.2017...

Muzejní den 2017 - videa

10.09.2017 22:29
Všechna nahraná videa z Muzejního dne a další videa z Kralické tvrze naleznete na YouTube Na kralické tvrzi

Pohled na základy tvrze z družice

27.07.2017 00:26
Tvrz a Památník ze satelitu - Google maps Nutno upozornit, že odkryta byla jen část tvrze. Vykopávky byly z velké části ukončeny po úmrtí doktorky Vlasty Fialové a po zužitkování prostoru, který bylo možné vykoupit. I tak byl archeologický výzkum velmi úspěšný.

Přednáška o Mistru Janu Husovi v Kralicích

07.07.2017 09:41
Ve čtvrtek 6. července se pod záštitou místní stanice Českobratrské církve evangelické uskutečnila přednáška Mgr. Joela Rumla s názvem Husovy vzkazy pro nás. :)  

Památky osiřelé

26.06.2017 09:50
Památky osiřelé 20. června – 30. září 2017 Moravské zemské muzeum – Památník Bible kralické Otevírací doba denně mimo pondělí 8 – 16 h Výstava o historii a současnosti historických památek na území bývalých Sudet a o snaze o jejich obnovu bude probíhat jako doplňkový program v průčelí Památníku...

Roman Prokeš - novodobý tiskař kralický

06.05.2017 08:45
Roman Prokeš - novodobý tiskař kralický. Sledujeme-li současné dění kolem kralické tvrze, Památníku Bible kralické a Kralic nad Oslavou vůbec, nemůžeme si nevšimnout jednoho netradičního muže, pohybujícího se na kralických akcích v rouchu renesančního učence. Je jím zapálený historik a znalec...

500 let od světové reformace & Dvě „půlkulatá“ výročí

04.04.2017 17:34
500 let od světové reformace Rok 2017 symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, které je spojeno se jménem Martina Luthera. Počátek reformace se klade ke dni 31. 10. 1517, kdy Martina Luther (1483-1546), augustiniánský mnich a profesor biblistiky, uveřejnil ve Wittenbergu 95 tezí, které...

Přednášky na Dni Bible kralické 2016

10.10.2016 13:41
Zde si můžete stáhnout nahrávky přednášek na Dni Bible kralické 2016:   Mgr.Bc. Josef Kovář: K poctě Dr. Vlasty Fialové - vykopávky na kralické tvrzi v souvislostech moravské archeologie Vladislav Donát, M.Div: Jan Blahoslav David Rafael: Karel starší ze Žerotína Článek Jan Franců: Den Bible v...

Monika Doležalová: Den Bible kralické 2016

05.10.2016 18:19
V sobotu 10. 9. 2016 proběhl v Kralicích již čtvrtý ročník Bible kralické – Den Bible kralické. Tato „naše kralická kniha knih“ se bude v Kralicích připomínat každoročně.   Zahájení bylo u pomníku Bible kralické. Díky paní učitelce Ivaně Zejdové jsme mohli slyšet krásné hudební vystoupení,...

Jan Franců: Den Bible v Kralicích

30.09.2016 19:24
Den Bible v Kralicích V sobotu 10. září 2016 se v Kralicích nad Oslavou konal již čtvrtý ročník Dne Bible. Tradici Dne zahájily před třemi roky velkolepé oslavy u příležitosti čtyřstého výročí vytištění jednodílné Bible kralické v roce 1613. Program byl i letos velmi pestrý a bohatý. Po...

Návštěva paní RNDr. Marie Kružíkové z vedení kraje Vysočina

05.08.2016 13:11
Ve čtvrtek 4. srpna 2016 navštívila Památník Bible kralické paní RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina, zodpovědná za oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Spolu s generálním ředitelem Moravského Zemského muzea v Brně panem Jiřím Mitáčkem, Ph.D. si prohlédli prostory...

Z Památníku Bible kralické - červen 2016

03.07.2016 10:56
Z PAMÁTNÍKU BIBLE KRALICKÉ V sobotu 28.6.2016 jsme měli vzácné návštěvníky Památníku Bible kralické. Památník navštívili hosté z Herrnhutu. Skupinu vedl farář Tomáš Karel z Církve československé husitské (CČSH) v Trutnově. Mezi partnerské obce CČSH Trutnov patří města...

Den tiskařů v Kralicích

17.10.2015 09:52
V sobotu 12. září 2015 se v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou konal Den tiskařů. Návštěvníci mohli sledovat, jak začátkem 17. století vznikaly knihy. Soubor Studio bez kliky Romana Prokeše předváděl výrobu ručního papíru, odlévání literek a tisk stránek na dobovém knihařském ručním...

Den tiskařů 2015

12.09.2015 17:22
Den tiskařů navazuje na dřívější podobné akce konané v průběhu 70. a 80. let minulého století a na minulé dva ročníky Roku Bible kralické. Letos se sjelo asi 200 návštěvníků a odborníků z oblasti grafiky a historie. Cílem akce bylo připomenout veřejnosti Bibli kralickou a to, že jsme v době...

Staré Kralice na fotografiích

10.08.2015 22:43
Škola a její zahrada. Místo, kde byl o 36 let později postaven Pomník Bible kralické. Fotografie kolem roku 1900.                                               Kralice 1875

Natáčení České televize na Kralické tvrzi 4.8.2015

04.08.2015 16:04
Dne 4. srpna proběhlo dotáčení dokumentárního cyklu Hradní a zámecké kaple v Kralicích. Jednalo se o pokračování natáčení z 6. července. Dokumentární pořad odvysílala Česká televize v neděli 17. července...

80 let od založení Muzejního spolku v Kralicích

22.07.2015 22:36
Kralice jsou spjaty s historií, především s historií na přelomu 16. a 17. století, s Jednotou bratrskou a s činností jejich tiskárny. Stále byla snaha toto významné období pro Kralice trvaleji připomenout a zakotvit je v podvědomí české společnosti jako místo paměti...

Prezidenti na tvrzi

25.06.2015 16:00
Prvním prezidentem, který vyjádřil svůj kladný vztah ke Kralicím a jejich historii byl již Tomáš Garrigue Masaryk. Pro něj Kralice, Bible kralická a česká a moravská reformace nebyly jen historické události, ale také program a základ pro První republiku, kterou budoval. Svůj postoj potvrdil i...

Z Památníku Bible kralické

05.05.2015 22:33
Tak jako každoročně, tak i v roce 2014 navštívilo Památník Bible kralické velký počet návštěvníků, zájemců o historii, především o Bibli kralickou. Bohužel, v loňském roce byl počet návštěvníků o něco nižší než v roce 2013 (kdy jsme oslavovali 400 let od vydání Bible kralické 1613)....

Výročí archeologického výzkumu v Kralicích nad Oslavou

13.01.2015 22:27
55 let od zahájení a 40 let od ukončení archeologického výzkumu v Kralicích Na jaře roku 1956 požádal místní Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, Moravské zemské muzeum Brno o provedení archeologického výzkumu v Kralicích, podnětem bylo blížící se pětisté výročí...

Jak vypadala tvrz s tiskárnou?

04.12.2014 22:25
I když tvrz, na které byla Bible kralická a další biblická a vzdělávací literatura vytištěna, byla během třicetileté války vypálena a zničena, můžeme si díky práci archeologů a historiků udělat docela přesnou představu. Tvrz byla v době fungování tiskárny už vlastně na tehdejší dobu moderně...

Stanislav Černý

04.12.2014 22:23
Narodil se 27.3.1901  v Krokočíně, v předvečer dne, který byl výročním dnem narození velkého moravského pedagoga, učitele národů Jana Amose Komenského. Otec byl učitelem, matka v domácnosti. V roce 1906 se rodina přestěhovala do obce Lavičky, u Velkého Meziříčí. Dle vzoru otce si zvolil za...

Archeologický výzkum na tvrzi

04.12.2014 22:20
Na jaře roku 1956 požádal místní Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, Moravské zemské muzeum Brno o provedení archeologického výzkumu v Kralicích, podnětem bylo blížící se pětisté výročí vzniku jednoty bratrské v roce 1957. Protože tento projekt nemělo muzeum finančně plánovaný,...

PhDr.Vlasta Fialová

24.11.2014 15:05
PhDr.Vlasta Fialová se narodila 5.června 1896 v Holešově, studovala ve Valašském Meziříčí a v Holešově. Vysokoškolské studia absolvovala v Praze, kde na filozofické fakultě studovala dějepis a zeměpis. S rodným Valašskem byla spojená po celý život, např. vydala Holešovskou kroniku a...

Pamětní spis

22.11.2014 23:14
o úpravě finálního kostela sv. Martina v Kralicích nad Oslavou v letech 1956 - 1957 Do věží opravených kostelů se dávaly a dávají různé zprávy budoucím generacím. Tato ukrytá zpráva má trochu jiné poselství. Zde si můžete její obsah přečíst z jednoho ze dvou originálů, které byly vytvořeny na...
1 | 2 >>