Osobnosti reformace

01 Konstantin a Metoděj

12.03.2015 09:34
Konstantin a Metoděj   Bratři Konstantin a Metoděj pocházeli ze severořeckého města Soluně. Metoděj se narodil mezi r. 815 - 820, mladší Konstantin asi r. 827 – 828. Otec obou bratrů byl vysoký hodnostář, Metoděj se pravděpodobně zpočátku věnoval úřednickému povolání, později se stal mnichem....

02 Karel IV.

12.03.2015 09:27
Karel IV.   Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, jako Karel I. vládnoucí od července 1346 až do listopadu 1378; jako Karel IV. byl německý (římsko-německý) král od roku 1346 a císař římský od roku 1355. Byl také italský (lombardský) král od...

03 Jan Milíč z Kroměříže

12.03.2015 09:25
Jan Milíč z Kroměříže   Jan Milíč se narodil pravděpodobně mezi lety 1320 až 1325 v Kroměříži a zemřel 29. června 1374 v Avignonu. Studoval na nově založené pražské univerzitě a roku 1358 zahájil slibnou úřednickou kariéru v královské kanceláři. Ve středověku každý učenec musel...

04 Tomáš Štítný ze Štítného

12.03.2015 09:38
Tomáš Štítný ze Štítného   Tomáš Štítný ze Štítného byl spisovatel, církevní reformátor, překladatel a kazatel. Psal česky o náboženských otázkách. Je považován za zakladatele české odborné prózy. Ve svých kázáních a dílech se obracel především na nižší šlechtu, která se měla starat o své...

05 Jan Hus

12.03.2015 09:22
Jan Hus   Mistr Jan Hus se narodil asi roku 1370 v Husinci u Prachatic, zemřel 6. července roku 1415 v Kostnici. O jeho dětství toho víme jen velmi málo. Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění.   Byl římskokatolický kněz,...

06 Petr Chelčický

12.03.2015 09:37
Petr Chelčický   Narodil se asi roku 1390 v jižních Čechách, zemřel asi roku 1460. Narodil se do zemanské rodiny. Jeho rodištěm byly Chelčice u Vodňan. Petr zvaný Záhorka - tak znělo původně jeho jméno, byl syn Svatomíra ze Záhorčí, Je zajímavé, že Chelčice jsou blízko Husince, odkud pocházel...

07 Jan Rokycana

12.03.2015 09:26
Jan Rokycana   Narodil se v přibližně 1397 v Rokycany. Zemřel 22. 2.1471 ve věku 74 let v Praze.   Na pražské univerzitě patřil k jedněm z nejoddanějších posluchačů Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra. V r. 1415 dosáhl bakalářského titulu na artistické fakultě. V r. 1422 byl v opoziční...

08 Jan Blahoslav

12.03.2015 09:19
Jan Blahoslav   Jan Blahoslav (20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) byl kněz a biskup Jednoty bratrské, spisovatel, pedagog a představitel domácího reformačně orientovaného humanismu.   Základní vzdělání získal na školách Jednoty bratrské v Přerově a Prostějově a...

09 Zachariáš Solín

12.03.2015 09:40
Zachariáš Solín   Narodil se ve Slavkově, datum narození neznáme a zemřel 8. 3. 1596 v Kralicích nad Oslavou.   Prvním kralickým tiskařem byl Zachariáš Solín, původně laik, od roku 1581 kněz. Jeho rodné jméno bylo Zachariáš Slavkovský a byl synem slavkovského měšťana Simeona...

10 Daniel Adam z Veleslavína

12.03.2015 09:10
Daniel Adam z Veleslavína   Narodil se 31. srpna roku 1546 ve Veleslavíně u Prahy, zemřel 18. října roku 1599 v Praze. Byl český nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog.   Pocházel ze...

11 Karel starší z Žerotína

12.03.2015 09:30
Karel starší z Žerotína   Narodil se 15. září 1564 v Brandýse nad Orlicí a zemřel 9. října 1636 v Přerově.   Jeho otec Jan starší ze Žerotína pocházel z rozvětveného rodu s kořeny sahajícími až do Husovy doby. Po boku krále Jiřího z Poděbrad bojoval Jan z Žerotína, předek Karla staršího...

12 Pavel Skála ze Zhoře

12.03.2015 09:36
Pavel Skála ze Zhoře   Narodil se asi roku 1583 v Praze v novokališnické měšťanské rodině, zemřel asi po roce 1640 ve Freibergu. Byl český exulantský spisovatel a historik. Závěrečná pasáž jeho rukopisného díla Historie církevní je jedním z hlavních pramenů k dějinám českého stavovského...

13 Jan Amos Komenský

12.03.2015 09:17
Jan Amos Komenský   Narodil se 28. března 1592. Není zcela jisté, kde se Jan Amos Komenský narodil. Jako nejpravděpodobnější místa se uvádí Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa. Když mu bylo 12 let, zemřeli mu rodiče a ujala se ho jeho teta.   Jan Amos Komenský do dějin vstoupil jako...

14 Vytvořili studenti

12.03.2015 09:02

Další osobnosti

Tůma Přeloučský - biskup Jednoty bratrské

17.05.2019 17:52
Vyučil se krejčím. Byl však znalý latiny, kterou se patrně naučil na některé městské husitské škole. Prý byl rovněž částečně vzdělán v lékařství, není však známo, kde toto vzdělání získal. Byl jedním ze zakladatelů Jednoty bratrské. V roce 1467 byl ve Lhotce u Rychnova zvolen (přesněji vylosován)...