09 Zachariáš Solín

12.03.2015 09:40

Zachariáš Solín

 

Narodil se ve Slavkově, datum narození neznáme a zemřel 8. 3. 1596 v Kralicích nad Oslavou.

 

Prvním kralickým tiskařem byl Zachariáš Solín, původně laik, od roku 1581 kněz. Jeho rodné jméno bylo Zachariáš Slavkovský a byl synem slavkovského měšťana Simeona Boleslavského. Příjmení Solín si vzal po svém oblíbeném učiteli Václavu Solínovi, s nímž pracoval v ivančické tiskárně od jejího počátku.

 

Byl správcem bratrské tiskárny po smrti Jana Blahoslava a oprávněně nejznámější a nejvýznamnější bratrský tiskař. Jako tiskař byl neobyčejně dovedný a všestranný, neboť získal mnoho cenných zkušeností jako Blahoslavův žák.

 

Byl správcem bratrského sboru v Kralicích nad Oslavou a tiskárny. Byl ženatý a měl dceru Kateřinu.

 

Ze soudobé korespondence se dovídáme, že Karel st.ze Žerotína, majitel panství a podporovatel tiskárny, si neobyčejně vážil Zachariáše Solína a často ho na Kralicích navštěvoval. Uznával v něm nejen vynikajícího impresora bratrské tiskárny, jejíž ochranu zdědil po svém otci Janovi, ale také svého duchovního rádce a přítele. Ze svých cest v cizině mu posílal vzkazy i dopisy.

 

Pod jeho vedením vyšlo všech šest dílů Bible kralické, tzv. Šestidílka. Šlo o mimořádně náročný tisk. Vedle vlastního textu jsou tu poznámky, sumáře, tituly atd. Zvládnutí takové práce svědčí o profesionalitě jejího tvůrce, který je právem považován za nejvýznamnějšího tiskaře Jednoty.

 

Zachariáš Solín je podepsán také pod vydáním jednodílné Bible z roku 1596. Tisk je mimořádný svou výtvarnou a grafickou jednotou, za níž stojí řezbář Václav Elam. Jedinou výjimkou z jednotného výtvarného plánu je slohově odlišný titulní list. Kniha byla vytištěna na velmi jemném papíře a díky své grafické úpravě je považována za vrchol kralické knižní produkce.

 

Umírá krátce po vydání jednosvazkové Bible kralické 8. 3. 1596 na Kralické tvrzi. Citát z bratrské Knihy úmrtí: ”Před smrtí však mnohých nemocí okusil, přece však i při sboru i při čeládce Kristově i při impresí pilně pracoval a za jeho impresí zpracování velmi působné knihy naše vydávány a tištěny byly. A po něm zůstává národu českému Biblí svatá malá, památka přeušlechtilá“.

 

 

Zdroje: https://eridanus.cz/id32402/jazyk/jazyky/indoevropske%281_jazyky/slovanske%281_jazyky

/c%282es%282tina/Kralicka_tiskarna_a_tiskari.htm

https://www.ceskybratr.cz/archives/3507

https://www.kralicenosl.cz/stranka/nova-stranka-8/

Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible (Vlasta Fialová) Vydal Výzkumný ústav polygrafický, Brno 1968.