Monika Doležalová: Z Památníku Bible kralické

09.10.2011 13:04

Letošní krásný podzim, kdy stupně na teploměru připomínaly letní počasí, zlákal spoustu návštěvníků do Památníku Bible kralické. Stále trvá velký zájem o kralickou historii, což dokazují kladné reakce návštěvníků.

Dne 24.9.2011 přijela do Kralic skupina 22 členů Českobratrské církve evangelické z Brna. Mezi těmito návštěvníky byl vzácný host, vnuk doktorky Vlasty Fialové, profesor Jan Franců. Pan Franců vzpomínal na svoji babičku, doktorku Fialovou, když s ní jako malý kluk jezdil do Kralic v době, kdy na tvrzišti vedla archeologický výzkum. V této skupině byl také pan Larry Mobley z USA, který se velice zajímal o kralickou historii.

V souvislosti s Kralicemi bylo jméno paní doktorky Fialové nejvíce známo naší veřejnosti, a to jako jméno představitelky archeologického výzkumu v Kralicích. Obětavá práce dr. Fialové v Muzejním spolku v Kralicích vyrůstala z velkého zaujetí pro českou reformaci a z hlubokých znalostí reformační historie. V únoru 2012 uplyne 40 let od smrti dr. Fialové, tak bych její jméno připomněla v některém dalším Zpravodaji.

Poznámka k fotografii: Z leva Larry Mobley z USA a vedle profesor Jan Franců

Monika Doležalová, Kralický zpravodaj říjen 2011