Monika Doležalová: Z Památníku Bible kralické

05.05.2015 22:33

Tak jako každoročně, tak i v roce 2014 navštívilo Památník Bible kralické velký počet návštěvníků, zájemců o historii, především o Bibli kralickou. Bohužel, v loňském roce byl počet návštěvníků o něco nižší než v roce 2013 (kdy jsme oslavovali 400 let od vydání Bible kralické 1613).

Ke stálým návštěvníkům patří školní exkurze, kluby seniorů, cyklisté, turisté, rodiny s dětmi, zájmové skupiny a další. Jezdí i návštěvníci ze zahraničí. Zmínila bych některé události a významné návštěvníky v Památníku Bible kralické v roce 2014:

26.3.2014 navštívil Památník holandský profesor Henk Woldring – místopředseda Muzejního spolku J.A.Komenského v Naardenu. Památník navštívil v rámci přípravy knihy o Komenském.

27.3.2014 navštívil Památník korejský profesor Kyuchin Kim z Hanuk University of Foreign Studies.

27.9.2014 při oslavách 401 let od vydání Bible kralické navštívil Památník ,mimo dalších osob, pan Tomáš Graumann (jeden z 669 zachráněných židovských dětí Nicholasem Wintnem).

11.10.2014 Český rozhlas Dvojka vysílal živě z Památníku Bible kralické pořad Výlety s Dvojkou, moderovala Světlana Lavičková.

A v roce 2015 už máme také významného návštěvníka, o kterém bych se zmínila. V pátek 13.2.2015 navštívil Památník Bible kralické japonský profesor Shinichi Sohma z Hirošimy . Pan profesor se velice zajímá o J.A.Komenského a je pokračovatelem překladů děl Komenského do japonštiny. Velice mně tato jeho práce zaujala , tak jsem zjistila něco o této práci. Práci na překladu Komenského děl do japonštiny začal pan profesor Fujita. Pro Japonce není snadné překládat češtinu 17.století do japonštiny. Některá díla Komenského jsou přeložena do dalších evropských jazyků, což byla pomůcka pro překlad do japonštiny. Překladatel Fujita však trval na překládání přímo z originálu. Profesoru Fujitovi hodně pomohly učebnice Komenského, kde se naučil češtinu raného novověku. Protože pan profesor Fujita už nežije, tak pokračovatelem v jeho započaté práci je jeho žáka a spolupracovník pan profesor Sohma. Pan profesor Sohma bude mít o Komenském přednášku 26.3.2015 na Akademii věd v Praze.

Doufáme, že i letos přijede do Kralic hodně zájemců o kralickou historii.

 

Napsala: Monika Doležalová, Památník Bible kralické. Kralický zpravodaj 3/2015

Popisek k fotografii: Pan profesor Sohma v Památníku Bible kralické