Z Památníku Bible kralické - červen 2016

03.07.2016 10:56

Z PAMÁTNÍKU BIBLE KRALICKÉ
V sobotu 28.6.2016 jsme měli vzácné návštěvníky Památníku Bible kralické. Památník navštívili hosté z Herrnhutu. Skupinu vedl farář Tomáš Karel z Církve československé husitské (CČSH) v Trutnově. Mezi partnerské obce CČSH Trutnov patří města Drážďany a Hannover. Pan farář do Kralic přivezl hosty z Drážďan, Hannoveru a také Herrnhutu (celkem 27 osob). Cesta do Kralic byla zaměřená na Jednotu bratrskou. Navštěvují místa spojená s Jednotou bratrskou a letos si vybrali Kralice. Byli velice nadšení  kralickou historií.
V historii Jednoty bratrské mělo a má  město Herrnhut velký význam. Herrnhut (Ochranov) je město v Německu, v někdejší saské Horní Lužici. Založili jej členové Jednoty bratrské z Moravy. Organizátorem tohoto přesídlování byl moravský tesař Kristián David. Území, kde se usadili, jim poskytl hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendor. 17.6.1722 Kristián David zasekl sekeru do prvního stromu pro výstavbu nového exulantského města Ochranov. Obnovená Jednota bratrská převzala ze staré české Jednoty bratrské formu a církevní nezávislost, ale naplnila ji novými misijními cíli. V prvních letech z Ochranova vyšlo okolo dvou set osadníků a stali se bratrskými misionáři na čtyřech kontinentech.
Podrobněji o cestách bratrských misionářů z Ochranova někdy příště, protože je to velice rozsáhlé téma.

NĚKTERÁ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ PRO KRALICE V ROCE 2016
420 let o vydání jednodílné Bible kralické v malém formátu (1596)
120 let o narození dr.Vlasty Fialové *5.5.1896 v Holešově (+11.2.1972), vedoucí archeologického výzkumu na kralické tvrzi
70 let od návštěvy Kralic druhého československého prezidenta dr. Eduarda Beneše se svou ženou Hanou Benešovou (13.7.1946)
60 let od prvního dne archeologického výzkumu na kralické tvrzi (1.8.1956)

POZVÁNKA NA DEN BIBLE KRALICKÉ
I letos si v Kralicích připomeneme Bibli kralickou. Slavnostní Den Bible kralické proběhne v sobotu 10.září 2016. Organizátoři projektu jsou: Apoštolská církev, sbor Velké Meziřící ; Obec Kralice nad Oslavou ; Moravské zemské muzeum Brno. Vzhledem k tomu, že Obec Kralice čekají velké finanční projekty (kanalizace, čistička odpadních vod), tak se finančně na tomto projektu nepodílí, pouze organizačně.
Program bude bohatý a hodnotný (přenášky, rytířské vystoupení, hudební vystoupení …). Program a další informace naleznete na internetových stránkách www.denbible.cz . Také děti z naší Základní školy budou mít hudební vystoupení, které s nimi ochotně připravuje paní učitelka Ivana Zejdová.               
Všichni jste zváni!

Monika Doležalová, Památník Bible kralické
Kralický zpravodal červen 2016