František Urbánek: Z dějin staré Jednoty

04.11.2018 12:10

Z DĚJIN STARÉ JEDNOTY

Napsal FR. URBÁNEK

JISKRY XXVIII, 1924

 

NÁKLADEM JEDNOTY ČESKO BRATRSKÉ, ŽIŽKOV, PODĚBRADOVA 24

 

Ujasnili jsme si při našich konferencích, že každý rok se budeme zabývati nějakou otázkou z dějin Jednoty. Nechceme nésti jenom jméno Jednoty, ale pěstovati jejího ducha a v něm pokračovati. Články tyto nejsou původní, nýbrž pouze ovocem četby, neboť své povolání vidím v něčem jiném - totiž zvěstovati slavné evangelium o milosti v Kristu.

 

 

František Urbánek: Z dějin staré Jednoty - kapitoly

Čím jest nám Jan Blahoslav

04.11.2018 12:11
Dnešní vzpomínky by měly býti vzpomínkami vděčnosti, nejdříve Pánu Bohu, že obdaroval tak bohatě některé lidi, aby mohli rozdávat ještě nám ze svého bohatství, a pak ke staré Jednotě Bratrské, že vychovávala své lidi vždycky směrem k něčemu velikému, směrem k životu Božímu. Není snadné vylíčit...

Stará Jednota a sekty.

04.11.2018 12:23
Z konference 1924.   Ani tato práce nečiní nároků na nějakou původnost. Nemohu studovati archivy, staré zápisy a polemické traktáty z 15. a 16. století. To, co vám předkládám, jest výsledkem mé četby. A sice četl jsem Golla, Müllera, Wintra, Jirečka, kromě menších věcí v Čas. Čes. Musea, v...