Monika Doležalová: Výročí archeologického výzkumu v Kralicích nad Oslavou

13.01.2015 22:27

55 let od zahájení a 40 let od ukončení archeologického výzkumu v Kralicích

Na jaře roku 1956 požádal místní Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, Moravské zemské muzeum Brno o provedení archeologického výzkumu v Kralicích, podnětem bylo blížící se pětisté výročí vzniku jednoty bratrské v roce 1957. Protože tento projekt nemělo muzeum finančně plánovaný, mohl být podniknut jen pomoci brigády dobrovolných pracovníků z řad učitelů a ředitelů škol na okrese Velká Bíteš, kterou zorganizoval místopředseda kralického muzejního spolku pan Stanislav Černý. Kralické tvrziště bylo zcela zastavěno většinou velmi zchátralými vesnickými domy. Muzejnímu spolku náležel část pozemku bývalého tvrziště, další zchátralé objekty spolek vykoupil. Výzkum měl zjistit rozsah tvrze a případně i prostor, v němž byla umístěna bratrská tiskárna.


Historicko-archeologický výzkum tvrze zahájený 1. srpna 1956 tehdejším ředitelem Moravského muzea Brno dr. Karlem Tihelkou a vedený odbornou pracovníci dr. Vlastou Fialovou, byl velmi úspěšný, přinesl skvělé výsledky. Významným přínosem pro dějiny světového knihtisku byl nález kolem 4000 kusů originálních tiskařských liter, což je světový unikát a přímý důkaz působení tiskárny jednoty bratrské v Kralicích. Hned v prvních dnech byly nalezeny 20 - 30 cm pod povrchem mohutné zdi až 200 cm silné, fragmenty 14 druhů kachlů, ale nejcennějším nálezem však bylo prvních 13 kusů opotřebovaných literek z dílny bratrských tiskařů, což byl začátek celkového počtu již zmíněných 4000 liter. Kromě největšího objevu byly na kralickém tvrzišti nalezeny další předměty z tiskařské dílny - špendlíky, nástroje k linkování notové osnovy, bronzové knižní spony, knižní kování. 22.srpna 1958 byl nalezen "poklad" - hliněná nádoba obsahující 35 kusů velkých stříbrných mincí -tolarů císaře Maxmiliána, saské ražby z let 1534 -1595.


Pokud něco ještě v Kralicích zbylo z tiskárny jednoty bratrské, tak to prozatím zůstává v půdě kralické tvrze.


Článek napsala Monika Doležalová, vedoucí Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou