Velká Bíteš

04.12.2017 14:11

Asi nejbližším místem kde vedle Kralic měla Jednota bratrská své další centrum, byla Velká Bíteš, vzdálená od Kralic asi 13 kilometrů.

Je to i dnes krásné městečko s rekonstruovanými historickými památkami, které v době působení Jednoty bratrské žilo čilým obchodním i duchovním životem.

Tuto její část historie a samozřejmě nejen tuto připomíná místní muzeum, na jejichž stránkách se můžeme mimo jiné dočíst i:

Vybudováním nové bratrské modlitebny přibylo městu významné středisko duchovního života. V panském renesančním domě, který s kostelíkem souvisel směrem k náměstí zřídila přející vrchnost bratřím prostory na bydlení a pro farní a školní účely. Tak tomu bylo v době největšího rozkvětu Jednoty bratrské v Bíteši, a to až do dvacátých let 17. století, kdy nastaly v zemi velké změny v tolerování víry jiné než katolické.

V roce 1628 se bratří museli vystěhovat a také Karel st. z Žerotína věrný své víře a přesvědčení odchází ze zdejšího panství. Dům v rámci svého nemovitého jmění prodal Albrechtu z Valdštejna, který jej obratem prodal Verdenberkům. Po několik desetiletí zůstal neobsazený a pustl. Bítešští konšelé se jej snažili získat do majetku města. Podařilo se jim to v roce 1673 a od té doby patří k základnímu kmenovému jmění města.

https://www.muzeumbites.cz/o-muzeu/historie-muzea

https://www.muzeumbites.cz/vystavy/2013/13-vystava-morava-tolerantni-v-bitesskem-muzeu