Roman Prokeš - novodobý tiskař kralický

06.05.2017 08:45

Roman Prokeš - novodobý tiskař kralický.

Sledujeme-li současné dění kolem kralické tvrze, Památníku Bible kralické a Kralic nad Oslavou vůbec, nemůžeme si nevšimnout jednoho netradičního muže, pohybujícího se na kralických akcích v rouchu renesančního učence. Je jím zapálený historik a znalec původního tiskařského umění - Roman Prokeš.

Se svým Studiem bez kliky se věnuje propagaci historie, starých řemesel a znalostí, které jsme stačili během staletí zase v naší zemi pozapomenout.

Jednou z jeho největších zájmů je právě dobový tisk 15. až 17. století a vše, co se této oblasti týká, včetně kralické tvrze a její bratrské tiskárny.

Jednou ze zajímavostí je jistě i to, že sám postavil několik replik dobových tiskařských strojů, stará se o tiskařský lis v Památníku Bible kralické, zúčastnil se natáčení dokumentárního filmu Pod ochranou Žerotínů a v nedávné době natáčení německého filmu Luther, kde je autorem celé dobové tiskárny.s jejím veškerým vybavením.

O Romanově životě a aktivitách se můžete více dozvědět z jeho rozhlasového rozhovoru:

 

bezkliky.eu/knihtisk/knihtisk-ve-vzdelavani