Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání

01.01.2018 17:30
Rok 2018 je rokem, kdy před čtyřmisty lety začalo povstání proti Vídeňské vládě, císaří a těm, kteří nepřáli získaným náboženským a osobním svobodám v našich zemích. Jedním z těch, kteří byli vtaženi do "víru dění" byl i Jan Amos Komenský. Za dva roky bylo povstání potlačeno a nastalo dlouhé období útlaku a pronásledování, které i Komenského odvedlo z naší země do ciziny, ze které se již nevrátil.
O to více je pozoruhodné, že ve svém známém textu píše:
 
"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,.."
 
Nezlobí se na nepřátele, "nehází na ně špínu" a pod., ale sám zvažuje svoje skutky a svoje provinění a to, kde společně pochybili. Kéž bychom se v tomto roce dokázali podívat do zrcadla dříve, než se "pustíme do našich nepřátel".
 
Komenského přítel, podporovatel a ochránce Karel starší ze Žerotína se tehdy do povstání nezapojil. Ačkoli i on byl členem Jednoty bratrské, držel se původní zásady bratří nepoužívat při řešení problémů násilí. A byl to on, kdo pro naši zemi a budoucnost zachránil Bibli kralickou, její tiskárnu a svým způsobem i samotného Komenského.
 
Kéž bychom se v tomto novém roce dokázali řídit těmito myšlenkami a postoji. :)