Přednáška o Mistru Janu Husovi v Kralicích

07.07.2017 09:41

Ve čtvrtek 6. července se pod záštitou místní stanice Českobratrské církve evangelické uskutečnila přednáška Mgr. Joela Rumla s názvem Husovy vzkazy pro nás. :)