Pod ochranou Žerotínů

09.02.2015 11:22

V roce 2013 uplynulo 400 let od posledního kralického vydání překladu Bible, který byl jedním z prvních biblických překladů přímo z originálních textů a který se stal i pokladem českého jazyka a české kultury. Kralická bible vznikala v nesnadných podmínkách v tiskárně Jednoty bratrskév Kralicích nad Oslavou. Její vznik umožnila ochrana a podpora bratrské šlechty, zejména dvou mužů z moravské větve rodu pánů ze Žerotína: Jana, řečeného „starší", a Karla, označovaného rovněž „starší".

V koprodukci s Českou televizí se tentokrát tvůrci filmu, který nese název „Pod ochranou Žerotínů“, zaměřili na 400. výročí vydání Bible kralické (1613), ale také na její mecenáše a ochránce bratrské tiskárny v Kralicích – pány ze Žerotína.
Polohraný film však zahrnuje mnohem širší období, a to od vzniku Jednoty bratrské ve druhé polovině 15. století až zhruba do poloviny 17. století, kdy naši zemi – během rekatolizace – byly nuceny pro svobodu vyznání opustit tisíce jedenotlivců i celých rodin.

Hlavní postavu, Jana Blahoslava, překladatele Nového zákona, ve filmu ztvárnil herec Národního divadla Alexej Pyško.

 

2013.03.29 Česká televize: Příběh Bible kralické znovu ožívá

  

O filmu na stránkách vistafilm.cz

Film ke shlédnutí na stránkách České televize

Na DVD v české i anglické vrzi.

Lze zakoupit na juda.czVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/pod-ochranou-zerotinu/

Na DVD v české i anglické vrzi.

Lze zakoupit na juda.czVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/pod-ochranou-zerotinu/

Na DVD v české i anglické verzi