Jan Dymáček: Po stopách Jednoty bratrské v Ivančicích

01.06.2017 16:09

Projděme se Ivančicemi a nechme na sebe působit dějiny Jednoty bratrské.

Ivančice, město ležící 20 km jihozápadně od Brna, se staly útočištěm Jednoty bratrské po roce 1508 a zvláště pak po roce 1547, kdy na Moravě bylo „nábožensky“ poněkud volněji než v Čechách. Je zajímavé, že právě v této době je město na vrcholu svého rozmachu, důležitosti a známosti. Bylo to totiž v době, kdy zde sídlili českobratrští biskupové a fungovala zde jejich tiskárna.

 

 

 

 

První doložené zmínky o existenci Jednoty bratrské v Ivančicích pocházejí z roku 1505. Teprve ale až z roku 1536 je záznam, že Jednota koupila dům v ulici zvané Potůček, a to od Jíry hrnčíře za 250 kop vídeňských. Bylo to v zahradách za hradbami. Stál na místě domu (foto vpravo), který byl zcela přestavěn v roce 1910.

 

 

 

 

 

Důvodem, proč Jednota přišla právě do Ivančic, byl tolerantní postoj pánů z Lipé, (jejich zámek na dnešním Palackého náměstí viz fotka vpravo), kteří byli tolerantní utrakvisté a Jednotě poskytovali ochranu. Koupený dům osvobodili od všech poddanských dávek a robot.

 

 

 

 

 

Jednota velice záhy, pouze rok po koupi domu, postavila v těsné blízkosti modlitebnu a brzy na to i školu pro vzdělávání dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotce vpravo pečetě ivančických biskupů, umístěných na opěrné zdi chodníku nad základy modlitebny.

 

 

 

 

 

 

V roce 1557 se stal biskupem Jednoty Jan Blahoslav a o rok později přenesl svoje sídlo právě do Ivančic.

Pomník Jana Blahoslava.

 

 

 

 

 

Biskup Jan Blahoslav založil v roce 1562 bratrskou tiskárnu. Důvodem byla potřeba vydávání bratrské literatury včetně kancionálů. Jako jeden ze stěžejních úkolů si však dal přeložit Bibli z původních jazyků do češtiny. Přeložil a také 2x vydal Nový zákon v Ivančicích. Žel, Starý zákon už přeložit nestačil, protože v roce 1571 umírá. Jeho práci přebírá kolektiv překladatelů. Místo, kde v Ivančicích tiskárna stála, není známé.

V roce 1574 Jednota zakládá velmi prestižní gymnázium (bratrskou akademii), které proslavilo školství Jednoty. Jedním z jeho významných žáků byl i Karel starší ze Žerotína. Gymnázium končí svoje poslání v roce 1623 při odchodu posledního biskupa Jednoty z Ivančic. Byl jim Jiří Erastus.

Vlevo v popředí je základní škola, ve které učil i Jan Blahoslav, dále je vidět věž a zbytky bratrského kostela (ve věži měl snad mít Jan Blahoslav svoji pracovnu) a v pozadí potom bratrské gymnázium. Vpravo budova bratrského gymnázia.

Mimo budovu gymnázia se také zachovala budova ubytovny studentů, kde měl svůj byt i rektor školy. Nejvýznamnějším rektorem a také tím, za kterého škola získala největší ohlas, byl bývalý profesor univerzity ve Wittenberku Esdrom Rüdinger, který v Ivančicích působil do roku 1588.

 

Významný je nápis nad vchodem do domu z roku 1615, kde je latinsky napsáno: „Vyhnanství je svět, smrt branou, vlastí nebe. Vše pomine kromě milování Boha“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je třeba ještě upozornit na kostelík Sv. Trojice postavený jako hřbitovní kaple v roce 1560 (v té době ještě bez věže). Některé zdroje hovoří o tom, že po roce 1581, kdy došlo k roztržce mezi českým a německým obyvatelstvem, se zde začali scházet německy mluvící protestanté lutherského vyznání.

Jiné zdroje však uvádí, že se zde shromažďovali německy mluvící členové Jednoty Bratrské.

 

 

 

 

 

Celá řada pramenů hovoří o tom, že Jednota postavila také „špitál“ pro potřebné. Snad žádný pramen neuvádí, kde tento „špitál“ stál. Pouze tradice říká, že to bylo na místě tohoto domu, hned vedle zbytků kostela Jednoty.

 

 

 

 

 

Text i foto: Jan Dymáček, Ivančice