PhDr. Vlasta Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible

29.07.2018 13:47

Zachariáš Solín nebyl pokrevný příbuzný Václava Solína. Teprve vlastnoruční dopis Zach. Solína s pěkným karafiáte a monogramem ZSS v pečeti, psaný 4. Listopadu 1585 z Kralic do Slavkova u Brna, který se podařilo najít v slavkovském depositu ve Státním archívu v Brně , jasně ukázal, že tiskař Zach. nebyl pokrevným příbuzným ani krajanem Václava Solína, nýbrž synem slavkovského měšťana Simeona Boleslavského. Příjmení jeho otce by mohlo naznačovat, že pocházel z Mladé Boleslavi,odkud se přištěhoval do Slavkova. Rodina Simeona patřila asi k slavkovským starousedlíkům a mladý Zachariáš se psal původně po svém rodišti Slavkovský. Příjmení začal užívat až po smrti svého staršího přítele a mistra černého umění Václava, s nímž pracoval v ivančické impresí od jejího počátku.

V poslední čtvrtin 16.století bylo na Slavkovsku vyspělé vinařství, rodina kral. impresora patřila k zámožnějším měšťanům. Buď jeho otec nebo švagr vlastnil dům s právem šenkováním.

Správce bratrského sboru a tajné tiskárny byl ženat a žil na kralické tvrzi zřejmě se svou rodinou. Měl určitě dceru Kateřinu Sokolku.

Ze soudobé korespondence se dovídáme, že Karel st.ze Žerotína si neobyčejně vážil bratra Zachariáše a často ho na Kralicích navštěvoval. Uznával v něm nejen vynikajícího impresova bratrské tiskárny, jejíž ochranu zdědil po svém otci Janovi, ale také svého duchovního rádce a přítele. Ze svých cest v cizině mu posílal vzkazy i dopisy.

Tisk šestého dílu Bible kralické, řízený Zach.Solínem začal v roce 1593, ale dokončen byl až v roce příštím. Brzy po ukončení tohoto svého vrcholného tisku, v němž se naposledy objevuje znak karafiátu, nejvýznamnější bratrský impresor Zachariáš Solín 8.března 1596 na kralické tvrzi zemřel.

 

Z publikace – Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible (Vlasta Fialová)