Pavel Skála ze Zhoře

31.01.2016 22:26
 

Byl právníkem a historikem. Za svou účast mezi stavovskými povstalci unikl pronásledování, protože sám odešel z Prahy brzy po osudné bitvě na Bílé hoře. Nějaký čas sloužil v Lotrinsku u dvora Friedricha Falckého a pak se místem jeho exilu stal saský Freiberg. Zde v emigraci popsal dějiny církve v Čechách v deseti dílech a na přibližně 1600 stránkách rukopisu! Do vlasti se už nevrátil, zemřel ve zdejším exilu zřejmě v roce 1640.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200031-pavel-skala-ze-zhore/