Odkazy na zajímavé knihy a články

04.04.2015 09:54

Kompletní vydání Bible kralické šestidílné je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594.

Česká Biblická společnostVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/

Kompletní vydání Bible kralické šestidílné je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594.

Česká Biblická společnostVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/

Kompletní vydání Bible kralické šestidílné je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594.

Česká Biblická společnostVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/

Reedice Bible kralické šestidílné s výkladovými poznámkami.

Česká biblická společnost

 

 

 

 

 

 

 

Kniha, která jako první mapuje kompletní historii Jednoty bratrské od jejího počátku až po současnost. Přestože se jeví jako publikace určená pro úzký okruh čtenářů, ve skutečnosti je obohacením celé obecné veřejnosti, protože především ukazuje na „nejlepší export", který dal český národ světu.

Kniha 555 let Jednoty bratrské v datech, kterou sestavil biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký Th. D. , přehledným způsobem zachycuje pět století života této církve, a to jak v Evropě, tak na misii ve vzdálených zemích celého světa. Obsahuje události a fakta, která nebyla dosud shrnuta a publikována uceleně a nabízí tak hlubší, pestrý a komplexní pohled na Jednotu bratrskou v nejrůznějších aspektech jejího života.

Publikace je sestavena jako soupis událostí podle dat a doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Právě pro tento svůj jednoduchý systém je i pro laického čtenáře přístupná, přehledná a čtivá. Zároveň může výborně posloužit jako studijní pomůcka těm, kteří se odborně zabývají dějinami jak Jednoty bratrské, tak protestantismu, reformace i dějinami českého národa obecně. Zajímavá bude také pro učitele dějepisu, pro vybraná muzea nebo knihovny.

Dočtete se v ní o vzniku Jednoty bratrské, jejím formování, o rozvoji pedagogické, sociální, literární i hospodářské činnosti, o následcích bělohorských událostí, o exilu i obnovení JB v Ochranově, o jedinečné misijní aktivitě JB i konkrétní popis jejího průběhu. Najdete v ní také příběh návratu JB do své vlasti, jejím vývoji během 20. století i pohled do jejího současného života.

Váz., 240 str., rok vydání: 2015

Možno zakoupit v Gimel.cz

Text Bible kralické

jednodílné

ke stažení v pdfVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/bible-kralicka-sestidilna-reedice/

 

Přerov - Na Marku

Kniha o centru Jednoty bratrské v Přerově

V roce 2012 byly v Přerově nečekaně objeveny pozůstatky bývalého duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské. Archeologické nálezy se tehdy staly velikou událostí, významem přesahující hranice naší země. Archeologové Zdeněk Schenk, Jan Mikulík z Muzea Komenského v Přerově a ředitel okresního archivu Jiří Lapáček se nyní rozhodli shrnout a vydat svoje poznatky ze zkoumání tohoto jedinečného místa v knize „Přerov – Na Marku, příběh jednoho místa" s podtitulem Svědectví archeologických pramenů aneb Kudy kráčel Komenský.

Publikace vás seznámí s celým příběhem náměstí „Na Marku", kde Jednota v předbělohorské době měla sbor a školu, a kde studoval a posléze učil i sám Jan Amos Komenský. Skrze vyprávění autorů i bohatý obrazový doprovod se doslova dostanete pod povrch tohoto osobitého místa a na poslední stránce budete bohatší nejen o známá i nově zjištěná historická fakta, ale také o část nadšení, které objevitelé při své cestě do minulosti zažívali. Součástí publikace je rovněž poutavý popis nalezených mincí, o který se postarali numizmatici Vlastimil Novák z Náprstkova muzea a Kamil Smíšek z Národního muzea v Praze.

Závěr knížky je věnován představení přerovských nálezů veřejnosti a vzniku Památníku Jednoty bratrské v Přerově, který byl letos v září slavnostně otevřen v rámci Dnů evropského dědictví.

Populárně-naučná publikace představuje symbolickou tečku za několikaletým úsilím vynaloženým do výzkumu a prezentace archeologické lokality, která má svůj pozoruhodný příběh, a která si díky jedné z nevýraznějších postav českých dějin J. A. Komenskému zaslouží pozornost naší i budoucích generací.

Publikaci vydaly Kulturní a informační služby města Přerova. Kniha stojí 150 Kč a je možné ji zakoupit v Městském informačním centru
náměstí T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov (Městský dům, vchod z náměstí)
Telefon: 581 587 777
E-mail: mic@kis-prerov.cz
Převzato z: https://www.jbcr.cz/

 

Edita Štěříková: Christian David

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti.

Stal se zakladatelem bratrské osady Herrnhut v Horní Lužici na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa.

Spoluzakládal obnovenou Jednotu bratrskou, známou také pod názvem Moravská církev - Moravian church.

Zakládal misijní osady v Grónsku, Pobaltí a v Americe.

Jeho životní příběh je obsahem této knihy.

Možno objednat Knihkupectví Samuel

 

 

 

Ernest Denis: Konec samostatnosti české

Jan Amos Komenský - knihy

 

Martina Andryková: Jak se vyráběly barvy na tisk?
K výrobě inkoustu a recepturám v českých zemích do 16. století
odkaz zde

 

Články:

Bible kralická a její tiskaři

Exempláře Bible kralické ve sbírce starých tisků
Výzdoba Bible kralické

Překladatelé Bible kralické

 

Plakát Historie reformace v českých zemích vám přehledným a srozumitelným způsobem přiblíží naše národní dědictví.

eshop ceskestudny.czVíce zde: https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/historie-reformace-v-ceskych-zemich/

Přehled období české a moravské reformace v datech ceskestudny.cz

Martin Luther - BTM 2017