Na přerovském zámku se vzpomínalo na šlechtice a politika Karla staršího ze Žerotína. Přesně před 380 lety tam zemřel

12.10.2016 20:13

Na Karla staršího ze Žerotína se v sobotu 8. října vzpomínalo na přerovském zámku. Právě tam totiž tento šlechtic, spisovatel, politik a představitel zemského patriotismu před 380 lety zemřel. Vzpomínková akce, která nesla název „Karel starší ze Žerotína umírá…“, přenesla návštěvníky do 8. října roku 1636, kdy dvaasedmdesátiletý Karel sčítal poslední hodiny své života. Ten den ještě stačil nechat napsat poslední dopis s radami ohledně lovení ryb, podzimního setí a stříže ovce - a dopoledne následujícího dne zemřel. U jeho lože seděla manželka Kateřina z Valdštejna a vnuk Karel Bruntálský z Vrbna, který o úmrtí svého děda informoval svět.
I když se Karel starší ze Žerotína narodil v roce 1564 v Brandýse nad Orlicí, tak část života prožil v Přerově – na zámku, který mu patřil. Provedl jeho dostavbu, zvýšil ho o druhé patro a vybudoval tam hospodářské přístavby, trvalou památkou na něj je i pozdně renesanční hlavní portál. Založil v Přerově školu, byl mecenášem jednoty bratrské – tedy i Jana Amose Komenského. A v zapomnění neupadl ani jeho řád, upravující jednání městské rady. V něm mimo jiné píše, že konšelé mají mít v lásce svého purkmistra, nemají se dopouštět opilství, svárů a hádek, bylo jim kladeno na srdce, aby na jednání rady chodit včas, v průběhu jednání nešeptali a nenadržovali jedné straně.
Vzpomínkovou akci provázela dobová muzika přerovské skupiny Rabussa, slovo historika Jiřího Lapáčka a také promítání snímku archeologa Zdeňka Schenka, který přiblížil místa, po nichž Karel starší chodil… Na nádvoří zámku byla k vidění výstava, která podrobně mapuje rod Žerotínů. Venkovní expozice bude k vidění až do konce letošního roku.  

Akce se konala v rámci projektu Po stopách Žerotínů, kterou realizuje město Přerov za podpory Olomouckého kraje.

www.prerov.eu