Na kralické tvrzi 1578 - 2018

14.03.2018 19:04

Píše se rok 1578 a kralická tvrz ožívá životem, jaký dosud nezažila. Z nedalekých Ivančic se sem narychlo stěhuje tajná tiskárna Jednoty bratrské. Nedávno vydaný přísný zákaz vydávání necenzurované literatury s hrozbou vysokých trestů, dopadá i na tuto tiskárnu. V Kralicích nachází tiskárna i lidé kolem ní úkryt a tvůrčí 42 let trvající klidnější období. V prosinci 1620 se však všechno mění. Bitva na Bílé hoře a cizí vojska v Čechách a na Moravě jsou počátkem nového, mnohem dramatějšího období naší země i Kralic a její tiskárny. Tiskárnu zachraňuje místní šlechtic a majitel panství Karel starší ze Žerotína, tvrz, či spíše v té době malý renezanční zámeček je přepaden, vypálen a na dalších několik staletí zavátý sutinami, hlínou i časem.

Od počátku 20. století se obyvatelé Kralic pokoušeli dokázat, že tiskárna bratří, kde se vytiskla slavná Bible kralická, ale i mnoho další duchovní i vzdělavatelné literatury, byla opravdu zde v Kralicích nad Oslavou. Postupně vznikalo sdružení lidí, kteří začali sbírat a nakupovat staré knihy a Bible, které se v kralické tiskárně kdysi vytiskly a střípky informací, které by v budoucnu mohly pomoci dát dohromady "obraz" toho, co vše se v Kralicích kdysi dělo.

Z této skupiny lidí se v roce 1934 sformoval Kralický spolek pro uchování bratrských tisků. Spolek z vlstních nákladů nechal postavit světově první Pomník knize - Bibli kralické.

Během druhé světové války se Kralice staly jedním z národních "poutních" míst, kam lidé jezdili čerpat posilu a naději. Byly zde v té době i dvě velké výstavy o Bibli kralické a Jednotě bratrské s národním podtextem.

Po válce pozvali Kraličtí v roce 1947 prezidenta republiky Dr. Edwarda Beneše s manřelkou na návštěvu. Když pan prezident přijel, byl kralickou historií a iniciativou kralických občanů natolik nadšen, že dal k dispozici peníze na vykoupení pozemků v místě Na tvrzišti, kde se předpokládalo, že zde kdysi tvrz s tiskárnou stála.

V roce 1956 zde započali místní lidé pod vedením PhDr. Vlasty Fialové z Brněnského Zemského muzea sérii vykopávek, které odkryly poklad světového významu, 4 500 starých literek, pouřívaných kdysi pro tisk a mnoho dalších objevů. Vykopávky se dostaly pod přímý dohled tehdejších úřadů a staly se světovou senzací.

V letech 1967 až 1969 na místě sousedící s vykopávkami postavili místní občané v rámci Akce Z důstojný Památník Bible kralické a kralických tiskařů, kde byly shromážděny mnohé písemné a archeologické objevy.

Památník, který brzy oslaví 50. výročí svého otevření, se pak stal v době normalizace opět místem, kam lidé jezdili pro poučení a povzbuzení, které ukazovalo, že naši předkové se nikdy nevzdávali a dokázali i v nepříznivývh dobách vytvořit díla, která byla na špici vědecké, umělecké i technické své doby.