Na jaře roku 1721 se v Suchdole nad Odrou narodil David Zeisberger, známý jako "apoštol indiánů".

11.04.2017 10:54

Na jaře roku 1721 (prameny se neshodnou, zda 2. či 7. března nebo 11. dubna) se v Suchdole nad Odrou narodil David Zeisberger, známý jako "apoštol indiánů".
Pocházel z rodiny potomků staré Jednoty bratrské, kteří v roce 1726 odešli za svobodou víry do saského Herrnhutu.
David se roku 1749 vydal na misii do Nového světa, kde jeho srdce zahořelo pro americké indiány, a to natolik, že mezi nimi nakonec strávil přes 60 let. Aniž by to dopředu tušil, měly to být roky snad nejbouřlivějšího období americké historie - doba koloniálních válek i války za Americkou nezávislost. Hluboká oddanost Bohu Davida Zeisbergera a Moravských indiánů však způsobila, že uprostřed bezpráví, utrpení a zmaru jsou v této kapitole historie zapsány také příběhy opravdové lásky, nezištné služby a víry přemáhající smrt.
David Zeisberger zemřel v roce 1808 v kruhu svých indiánských přátel a byl pochován v osadě Goshen.

Zde se můžete podívat na film o životě Davida Zeisbergera:
https://www.ceskatelevize.cz/…/10342488763-david-zeisberger…/

 

A zde si můžete přečíst vyprávění o celkové situaci indiánsko-bělošských vztahů té doby, o Moravské misii mezi indiány, a dokonce také o setkání potomků Moravských indiánů se současnou Jednotou bratrskou, které se odehrálo v roce 2015, v den výročí Zeisbergerovy smrti: https://jbcr.cz/.../sto.../jbulletin/jbulletin-1-2016-opr.pdf

 

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska