Moravané mezi Eskymáky

03.01.2016 12:07

Co přivedlo krajany do nehostinných severských končin? Reportér Stanislav Motl pátrá v dokumentárním cyklu České televize po záhadách a neznámých historických souvislostech (2012). Režie J. Fedurco

Více na stránkách České televize

 

 

Jaroslav a Alena Klempířovy: GRÓNSKO Ostrov splněné touhy

Grónsko se manželům Aleně a Jaroslavu Klempířovým stalo doslova druhým domovem. Za roky pracovních pobytů poznali krásu grónské přírody, polární dny i kouzlo polární noci. Tolik drsné, přitom facinující, nezapomenutelné. Poznali život Gróňanů a toto poznání jim nadobro změnilo pohled na život. Stali se zajatci své touhy po blýskajícím se ledu, zářivém polárním slunci, polární noci a hlavně po lidech tak přátelských. Během let bádání shromáždili mnoho písemných dokumentů z historie i současnosti Grónska. Hledali stopy, které na ostrově zanechali misie Moravských bratří. Zpracovali historii skleněných korálků, které jsou nejvýraznějším ozdobným prvkem na kroji Grónských žen a jejichž výroba sahala na Jablonecko, do Podkrkonoší.

https://www.polarnisvet.cz/kniha-gronsko-ostrov-splnene-touhy.html

 

Splnit přání Hansi Egedemu „přivést celý svět k evangeliu“ a začít misii v Grónsku, bylo umožněno dánským králem v roce 1721.

Egede musel splnit i požadavek pěstovat nejen misie, ale i obchod. Již v roce 1727 mu nabídl pomoc Mikuláš Ludvík hrabě z Zinzerdorfu, který věděl o práci Egedeho v Grónsku. Na povolení dánského krále připlouvají 20.5.1733 na lodi „Caritas“ do Godthabu první Moravští bratři: Matěj Stach, Christian David a Christian Stach. V dalších týdnech si pracně vybudovali zemljanku, později dům a malou školu a toto místo pojmenovali Ny – Herrnhut,- Nová Morava. Význačným datem v dějinách Moravských bratří ( Herrnhuterů) bylo pokřtění „ pohana “ Kajarnaka, 30.3.1739. Postupně byly vybudovány další misijní stanice od Godthabu, dnešního hlavního města Grónska Nuuku, až po jižní Grónsko.

Samuel Kleinschmidt

Jednou z nejvýraznějších postav misií Moravských bratří byl Samuel Kleinschmidt (1814 – 1886). Chodil a jednal jako eskymáci, prohloubil své jazykové znalosti eskymáčtiny, v roce 1851 vydal novou gramatiku grónské řeči, která se používá dodnes. Život v misijních stanicích byl těžký, historie dlouhá. 5.srpna 1900 během slavnostní bohoslužby předávají Moravští bratři celou svoji práci dánsko-luteránské církvi. V dějinách Grónska však zanechávají neopomenutelnou stopu pro další utváření země, zvláště kultury.

Na vystavených dokumentech představujeme historii, vývoj, život v misijní stanici „ Nová Morava “ od příchodu v roce 1733 v průběhu staletí až po současnost, kdy tato historická budova slouží potřebám Grónské univerzity. Na panelech jsou vystaveny portréty význačných osobností a historické pohledy na místa, kde se odehrával život Moravských bratří – Herrnhuterů.

https://www.polarnisvet.cz/