Monika Doležalová: Z Památníku Bible kralické

16.01.2018 14:34

V Památníku Bible kralické proběhl další úspěšný rok. Ohledně návštěvnosti se držíme poslední roky na přibližně stejném počtu, což je kolem 6000 osob ročně. Největší počet návštěvníků stále tvoří školní skupiny, skupiny seniorů, církví, zájmových spolků. Dále samozřejmě jednotlivci. Stále je také zájem o Bibli kralickou v zahraničí, počet zahraničních návštěvníků mírně stoupl. Ze Slovenska jezdí především evangelíci, z nichž někteří používají výhradně Bibli kralickou. I letos přijelo několik skupin návštěvníků z Jižní Koreji. Pan farář Jong Sil Lee (původem z Jižní Koreji) Českobratrské církve evangelické v Praze, nám do Kralic zmíněné hosty vozí.

V expozici nám přibyly nové exponáty. Z těch drobných jsou to restaurované kachle z kralického archeologického výzkumu, které nám zrestaurovala archeoložka MZM Brno dr. Měchurová. Mezi větší nový exponát patří francouzská renesanční truhla z 1. poloviny 16. století.

Z nejvýznamnějších akcí proběhlých v letošním roce patří zářijový Muzejní den - Den tiskařů. V příštím roce nás čeká menší výročí - 405 let od vydání Bible kralické.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Převzato z Kralického zpravodaje 12/2017

https://www.kralicenosl.eu/assets/File.ashx?id_org=7248&id_dokumenty=2084