Monika Doležalová: MUZEJNÍ DEN - DEN TISKAŘŮ

17.09.2017 09:19

Moravské zemské muzeum Brno, největší a zároveň nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. V průběhu letošního roku probíhaly různé programy, akce k 200 výročí od založení. Hlavní oslavy proběhly v sobotu 9.9.2017 v Brně. Nejen v Brně, ale i v Kralicích n. Osl. jsme si výročí 200 let o založení MZM Brno připomněli. Památník Bible kralické je jeden z mimobrněnských objektů MZM a tak jsme uspořádali Muzejní den – Den tiskařů.

Slavnostní den zahájili na kralické tvrzi pan starosta naší obce Ing. Emil Dračka, MBA spolu s Romanem Prokešem ze sdružení Studio Bez Kliky.

V Památníku Bible kralické probíhaly komentované prohlídky, v sousední Základní škole přednášeli Mgr. Jan Červenka – Překladatelé Bible kralické a Alexandr Flek, BA, MTh – Proč jsou různé překlady bible. V kostele sv.Martina proběhla bohoslužba. Nejvíce návštěvníky, především děti, lákala kralická tvrz, kde bylo několik dílniček – výroba ručního papíru, mlynářská dílna, tkaní na tkalcovském stavu, mincovna, písařská dílna, tiskařská dílna, ukázka zlacení knih, kafírna. Takže návštěvníci mohli shlédnout všechny zmíněné dílny v praxi, na památku si odnesli např. natištěnou stránku z bible, ručně vyraženou minci a pochutnat si mohli na dobré kávě. Dílny zajistil a přivezl pan Roman Prokeš spolu s jeho kolegy z různých uměleckých oborů, z volného sdružení Studio Bez Kliky. Některé zmíněné dílny připomínaly dobu, kdy na kralické tvrzi vznikla Bible kralická – nejslavnější dílo z ivančicko-kralické tiskárny jednoty bratrské.

Zájemci o publikace věnované především bibli navštívili stanoviště Nadačního fondu Bible 21 a stanoviště ekumenické neziskové společnosti Brněnská tisková misie a u nich byl i program pro děti. Občerstvení zajistili místní dobrovolní hasiči.

Celý den se vydařil, bohatý program nabídl krásné zážitky, které doplnilo slunečné počasí.

Monika Doležalová, Památník Bible kralické.

 

Fotografie z Muzejního dne zde :)