Monika Doležalová: Den Bible kralické 2016

05.10.2016 18:19

V sobotu 10. 9. 2016 proběhl v Kralicích již čtvrtý ročník Bible kralické – Den Bible kralické. Tato „naše kralická kniha knih“ se bude v Kralicích připomínat každoročně.

 
Zahájení bylo u pomníku Bible kralické. Díky paní učitelce Ivaně Zejdové jsme mohli slyšet krásné hudební vystoupení, které nacvičila s dětmi z naší Základní školy Jana Blahoslava. Následovalo uvítání panem starostou a Davidem Rafaelem. Program byl celodenní – přednášky, bohoslužba, ukázka tisku panem Romanem Prokešem, zajímavosti o bibli z Malého muzea Bible z Pelhřimova, prohlídka tvrze, Památníku, vydavatelství Brněnské tiskové misie – tiskoviny, publikace vztahující se k bibli. Nejen pro děti bylo velkou zajímavostí ukázky bojového šermu v podání skupiny Bellator z Velkého Meziříčí. Program končil ve večerních hodinách v Památníku, kde bylo vystoupení známé české herečky Jaroslavy Kretschmerové. Paní Kretschmerová má velký vztah k bibli. Zúčastnila se již předchozích ročníků. Závěr kulturního dne patřil hudebnímu koncertu skupiny Adelfia. Mezi sobotními hosty byli vnuci paní doktorky Vlasty Fialové – Jan Franců, Juraj Franců a Helena Králová. K úspěšnému dni napomohlo i krásné počasí. Jsme rádi, že téměř 400 lidí prožilo příjemný den v Kralicích. Na organizaci Dne Bible kralické se podílela Obec Kralice, Moravské zemské muzeum Brno – Památník Bible kralické, ale hlavně Apoštolská církev Velké Meziřící – stanice Velká Bíteš – David a Lenka Rafaelovi. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na Dni Bible kralické, patří velké poděkování. Především Rafaelům a Petránkům (z Kolína).
 
Budeme se těšit na pátý ročník Dne Bible kralické.
 
Monika Doležalová, Památník Bible kralické