Misie v Ebenezer v australské provincii Viktoria

02.05.2017 07:45

2. května 1859 byla založena bratrská misijní stanice Ebenezer v australské provincii Viktoria.
Byl to již druhý pokus o misii mezi australskými domorodci, ten první byl učiněn v roce 1850, ale skončil nezdarem. Nově přijali výzvu do Austrálie bratři F. Hagenauer a F. W. Spieseke. Jako všude jinde, i zde založili školu, snažili se pochopit myšlení domorodců, učili se jejich jazyk a vyprávěli jim o Kristu. Původním obyvatelům ukazovali, jak hospodařit, obdělávat pole, pěstovat zeleninu. Bratři také bojovali o fyzické životy domorodců, kteří trpěli mnoha nemocemi a často umírali mladí. Také dětí se nerodilo mnoho a byly slabé a nemocné. Problém zdravotní péče provázel bratrskou misi celou dobu a ne všude se jej podařilo vyřešit.
První domorodec byl pokřtěn roku 1860 a byl jím Nathanael Pepper. Sbor v Ebenezer ukončil svoji činnost v roce 1902-4 z několika důvodů – jedním bylo zmíněné časné umírání domorodých lidí, kterému bratři přes všechnu snahu nedokázali zabránit, a druhým byl zákon z roku 1886, který nově vymezoval zacházení s domorodci a polovičními domorodci. Lidé, kteří pocházeli ze smíšených manželství, byli nově donuceni opustit svá rodiště a začlenit se do bílé společnosti. Stanici Ebenezer to postihlo natolik, že zde zbylo 30 lidí a vláda rozhodla o jejím zrušení.
Bratrská misie v Austrálii existovala ještě na severu v Queenslandu, kde vzkvétala utěšeně, dokonce i ve zdravotnické oblasti měli bratři úspěch.
V roce 1919 bylo celé dílo předáno Presbyterní církvi Anglie a Tasmánie, která také misii finančně podporovala.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska