Kunvald v Čechách a na Moravě

20.11.2018 01:11

Dvě obce se skoro stejným názvem. Obě měly pro dějiny Jednoty bratrské velký význam. Jejich historii poodhaluje Ottův slovník naučný z konce 19. století.

 

1. Kunvald, městečko v Čechách v Horách Orlických, hejtm., okres a pošta Žamberk; Roku 1368-69 držel Kunvald Jan Svor ze Žampachu, r. 1389 koupil jej Boček z Kunštátu od Ješka Kdulince a připojil jej ke zboží litickému. R. 1457 usadil se zde s povolením krále Jiřího z Poděbrad ještě s jinými stejně smýšlejícími bratr Řehoř, zchudlý zeman, a založil tu první osadu českobratrskou. R. 1467 zvolila si Jednota tři biskupy čili starší, mezi nimiž byl Matěj z Kunvaldu, snad držitel tehdy statku kunvaldského. Fara po válce 30leté zaniklá obnovena r. 1787.

2. Kunvald (Kunewald), farní ves na Moravě při Jičince, hejtm. a okres Nový Jičin. V XV. stol. usadili se zde Moravští Bratří a ti se postupem času poněmčili. V 2. pol. XVI. stol. měli Bratři v obci většinu; tehdy častěji je navštěvoval bratr Jakub Kunvaldský. Po valce 30leté mnoho obyvatel, kteří na víru katolickou obrátiti se nechtěli, odešlo do ciziny. Když pak počátkem XVIII. století nové náboženské hnutí na Kravařsku nastalo, Kunvald hojnou měrou se ho súčastnil, začež mnozí pohnáni před soud a vězněni. R. 1783 založila a vydržovala vrchnost německou školu, do niž František Palacký jako 9letý chlapec dán němčině se naučit.

 

Ottův slovník naučný 1888-1908

 

Kunewald - od roku 1947 pod jménem Kunín viz Wikipedie:

 

Osobnosti obce Kunewald - Kunína:
  • Rosina Schindlerová (1704–1753), manželka bratrského misionáře a biskupa Davida Nitschmanna-Tesaře
  • Friedrich Böhnisch (1710–?), bratrský misionář v Grónsku
  • Anna Nitschmann (1715–1760), misionářka Moravské církve, básnířka a druhá manželka Nikolause Ludwiga von Zinzendorfa