Kralická historie navštívila Kolín

26.05.2018 21:13

Po předchozích historických přednáškách o Kralicích a její tiskárně a tiskařích v Ivančicích a Polsku, se uskutečnila podobná akce i v Kolíně. Program zajišťoval Roman Prokeš a zorganizovala ho místní pobočka Kostnické jednoty pod záštitou  kolínského místostarosty pana PhDr. Tomáše Růžičky. Program se uskutečnil v sobotu 26. května v prostorách zahrady Církve bratrské.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci na historické replice tiskařského stroje, dobové psaní apod. a vyslechli zajímavé vyprávění o době kralické tiskárny a mnoho dalších zajímavých informací.

Kralická tiskárna - historický knihtisk - Pruběžně.cz

Kralická tiskárna – historický knihtisk

Fotogalerie: Kralická historie navštívila Kolín