Konstantin (Cyril) a Metoděj

30.12.2015 15:51

Tak jako Jan Hus později i Konstatin (Cyril) a Metoděj viděli velkou důležitost vyučovat, psát a sdílet informace v národním jazyce. Aby Bible a vůbec vzdělanost byla přístupná všem lidem. Pohanství nemělo žádné knihy a latinské křesťanství a vzdělanost byla záležitostí pomněrně malého okruhu vzdělaných lidí. A přitom právě kostel byl pro tehdejší lidi zdrojem informací. Byli to průkopníci a lidé s velkou odvahou.

Misie Konstatina a Metoděje později zajímala i Karla staršího ze Žerotína, který si u Jana Amose Komenského objednal sprostudování všech dostupných materiálů o této misi.

Třídílný dokumentární film České televize: Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

kolin.prubezne.cz/kultura/2082-prednaska-k-vyroci-konstantina-cyrila