Monika Doležalová: Komenského cesty

30.12.2015 18:45

Komenského cesty

Projekt Komenského cesty , do kterého se zapojila města, obce, instituce – celkem 17, mají společnou osobnost české historie – Jana Amose Komenského. Tohoto projektu se také zúčastnily Kralice, Moravské zemské muzeum Brno– Památník Bible kralické a z nejbližšího okolí Náměšť n. Osl. Pak např. Komňa. Nivnice, Přerov, Velké Losiny, Žeravice.

Na Komenského se v Kralicích nikdy nezapomínalo. 15.11.1920 se v Kralicích shromáždili moravští učitelé u základního kamene pomníku Bibli kralické, aby vzpomněli 250. výročí úmrtí Učitele národů. Při otevírání malého muzea Muzejním spolkem v místní sokolovně 29.3.1936 za hojné účasti občanů a hostů , měl přednášku o Komenském brodecký komeniolog p.Oskar Malý. Dne 21.11.1948, v předvečer výročí pohřbu Komenského v Naardenu, byla v tehdejším muzeu uložena prsť z hrobu Komenského (nyní je uložena v přízemí Památníku v prohlídkovém sále s výstavou Labyrint života J.A.Komenského).

Dále v roce 1951 připravilo muzeum výstavu Jan Amos Komenský život a dílo a v roce 1954 výstavu Jan Amos Komenský a dnešek.

Nejvíce jsou Kralice spojovány s Komenským v 17.století, kdy snad Komenský v Kralicích mohl být osobně. Je to spojení Komenský a Žerotínové. Trvale přátelské styky Komenského se Žerotíny, především s Karlem st., je jisté, protože Komenský napsal latinské dílo o rodu Žerotínů , věnované Karlovi st. Jejich přátelství Komenský využil po pronásledování nekatolíků po roce 1620, kdy Komenský hledal dočasný útulek u přátel. Obrátil se ke svému příteli Karlu st. Ten mu rád poskytl úkryt a to pravděpodobně na kralické tvrzi, ležící v bezprostřední blízkosti náměšťského zámku – sídla Karla st. To bylo v roce 1622.

Poslední cesta Komenského na Moravu byla v roce 1626, když Ferdinand II. dovolil vystěhovalcům prodej opuštěných majetků (Komenský se pokusil o prodej vinohradu u Blatnice). Komenský přijal pozvání Karla st. na své náměšťské panství a navštívil na kralické tvrzi svého přerovského vychovatele, biskupa jednoty bratské Jana Láneckého, jemuž tam Žerotín poskytl úkryt.

 

Jsme rádi, že tento náš Učitel národů je stále nadčasový!

 

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu.“ (J.A.Komenský)

 

Monika Doležalová, Památník Bible kralické

 

Citáty J. A. Komenského

 • Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
 • Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
 • Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
 • Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
 • Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
 • Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?
 • Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
 • S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
 • Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku.
 • Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.
 • Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.
 • Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.
 • Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!