Karel starší ze Žerotína

15.07.2017 23:28

 

 

 

Tomáš Knoz: Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé Hoře

První vydání: 2001 Matice moravská

Publikace se zabývá problematikou politických a společenských proměn na Moravě po bitvě na Bílé hoře, a to na příkladu různorodých událostí a změn na pěti panstvích, která v předbělohorském období náležela Karlu staršímu ze Žerotína (Třebíč, Brandýs nad Orlicí, Přerov, Dřevohostice, Náměšť a Rosice). Na panství Brandýs lze zaznamenat konfiskaci, kterou provedli v době povstání nekatoličtí stavové, zatímco Dřevohostice byly naopak konfiskovány císařem Ferdinandem II. Na Přerově se díky konverzi Baltazara ze Žerotína udržovala žerotínská rodová kontinuita a na třebíčském panství se díky Kateřině Žerotínské z Valdštejna udržela kontinuita rodu Valdštejnů. V případě komplexu panství Náměšť nad Oslavou a Rosice došlo k prodeji, vynucenému vydání Obnoveného zřízení zemského. Nově nastolené poměry byly oblivněny nejen staronovými či novými majiteli pantví (Katel starší ze Žerotína, Adam mladší a Rudolf z Valdštejna, Baltazar ze Žerotína, Zdeněk Vojtěch a Václav Eusebius z Lobkovic, Jan Křtitel z Verdenberga), ale také celou řadou dalších osob, včetně drobných zemských a vrchnostenských úředníků, anebo dokonce poddaných.

https://www.cbdb.cz/kniha-80835-drzavy-karla-starsiho-ze-zerotina-po-bile-hore-drzavy-karla-starsiho-ze-zerotina-po-bile-hore

Knihu je možné nyní stáhnout ze stránek Masarykovy univerzity

 

Významnému šlechtici v Bludově odhalili bustu

Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vyznamnemu-slechtici-v-bludove-odhalili-bustu-20171104.html

 

„Karel starší měl velkou starost o veřejné dění. Neustále pečoval o společnost, zejména v krizových dobách. Vynikal vytrvalostí a statečností, s nimiž chodil do řady politických střetů své doby skálopevně přesvědčen o správnosti svých postojů. Při tom všem se stále snažil o smír a dohodu,“ připomenul starosta Bludova Pavel Ston.

sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vyznamnemu-slechtici-v-bludove-odhalili-bustu