Jan starší ze Žerotína

30.09.2018 10:06

Stránka z latinské Bible, kterou Jan starší ze Žerotína používal pro svoje osobní studium.O Janu starším ze Žerotína - otci Karla staršího ze Žerotína.

Ottův slovník naučný 27. díl str.841

Jan byl té doby z nejznamenitějších pánův moravských. Maje platné účastenství ve veřejných a soukromých bězích, potřebován v rozličných kommissích a úřadech, jakož býval místodržicím nejv. komornictvi a sudství markrabství Moravského a hejtmanem brněnského kraje. Jako jeho otec byl horlivým vyznavačem viry bratrské. Založil si trvalou památku a získal nemalé zásluhy o celý národ, že přenesl bratrskou knihtiskárnu z Ivančic na tvrz svou Kralice a ji vydatně podporoval. Tiskárna tato jakosti a dokonalosti tištěných děl sice jednostraných stala se pravým klénotem. (Viz Jirečkovu Rukověť 1, 404—406). Na svých panstvich podporoval města v živnostech, pomáhal ke zřízeni škol, stavěl nákladná sídla (jako na př. v Náměšti). Byl dvakráte ženat, napřed s Marjanou Černohorskou z Boskovic (+ ve Vídni 14. říj. 1574), pak asi od r. 1578 s Mandalénou Slavatkou z Chlumu. Této odkázal do života aneb stavu změněni Brandýs a zemřel 28. února 1583 a pochován vedle první manželky v Loukoti. Vdova vdala se po druhé za Bedřicha Židlochovského (1593). Z prvního manželství pocházel Karel (viz níže), nejslavnější z celého rodu, z druhého syn Jan Diviš. Z prvního manželství byla také dcera Bohunka, jež r.1590 zemřela. Jan Diviš byv poslán od poručníkův svých na studie do Basileje. S bratrem Karlem rozdělil se r. 1597 tak, že tento dostal Rosice a Přerov a Janovi zůstaly Náměšť a Brandýs. Po Bedřichovi zdědil Jan Židlochovice a Pouzdřany (1598). K tomu Jan, jenž byl arciknížat Matiaše a Maximiliána komorníkem, koupil statek Chroustovice (1606) a r. 1607 Žilovice, ale prodal oboje r. 1612. Byl nějaký čas hejtmanem kraje brněnského, zjednal povýšeni Uherčic na městečko a zemřel v Židlochovicích 11. května 1616 bezdětek. Statek svůj všechen byl zapsal manželce své Anně, dceři Kašpara Melichara ze Ž., ale tato zemřela brzy po něm. Židlochovice dostaly se všem strýcům, Pouzdřany Kašparovi a Náměšť a Brandýs Karlovi.

K obrázku: Stránka z latinské Bible, kterou Jan starší ze Žerotína používal pro své osobní studium.