Jan Franců: Den Bible v Kralicích

30.09.2016 19:24

Den Bible v Kralicích

V sobotu 10. září 2016 se v Kralicích nad Oslavou konal již čtvrtý ročník Dne Bible. Tradici Dne zahájily před třemi roky velkolepé oslavy u příležitosti čtyřstého výročí vytištění jednodílné Bible kralické v roce 1613. Program byl i letos velmi pestrý a bohatý. Po zahájení v 10 hodin starostou obce před Pomníkem knihy zpíval dětský sbor kralických dětí. V místní základní škole Jana Blahoslava se konala série přednášek. V první nás Vláďa Donát seznámil přístupnou formou s všestrannou osobností biskupa, jazykovědce, diplomata, historika, muzikologa, atd. Jana Blahoslava. V poledne Jan Franců připomněl 120. výročí narození dr. Vlasty Fialové, která 15 let vedla archeologický výzkum kralické tvrze. Plná třída pozorně naslouchala jejímu poutavému vyprávění z nahrávky pořadu „A léta běží, vážení“ z roku 1971. Přednášku neplánovaně zakončil výstřel ze středověkého děla před kostelem. Odpoledne ještě David Rafael vyprávěl o moravském šlechtici Karlu starším ze Žerotína, který varoval rozhádanou českou šlechtu před nezodpovědným stavovským povstáním, financoval kralickou tiskárnu, podporoval Jana Ámose Komenského a nakonec také musel odejít do emigrace. Bez tiskárny, která umožnila šíření jeho díla, by se Komenský nestal učitelem národů. A archeolog Josef Kovář k poctě Vlasty Fialové popsal výsledky vykopávek na Kralické tvrzi.

V poledne kazatel Jednoty bratrské Bohdan Čančík vedl bohoslužbu v kralickém kostelíku s původními bratrskými texty na bílých zdech. Na náměstíčku před kostelem vyrostl středověký stanový tábor i s ukázkami řemesel, mohli jste ochutnat stravu našich předků, zastřílet si z luku. Skupina Bellator předvedla ukázky bojového šermu podle mistra Lichtenauera, v „módní přehlídce“ jsme viděli, jak se oblékali šlechtici i prostí lidé v 16. století. Sledovali jsme Podhorácký pěší pluk při výcviku mušketýrů z doby bělohorské včetně střelby. Malé muzeum Bible a BTM vydavatelství Návrat domů nabízelo biblickou literaturu. V prostoru tvrze Roman Prokeš předváděl tiskařské umění z 16. století, stránku Kralické bible vám vytiskl na ručním papíře, s věnováním podepsal a opatřil pečetí. A kdykoli po celý den jste si mohli projít celý památník i s tvrzí.

Večerní program ve velkém sále Památníku zahájila herečka divadla Ypsilon Jaroslava Kretschmerová čtením z Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské. V následné „Talk show“ s Davidem Rafaelem mne zaujala její teze, že „není pravda, že by Češi neměli svoji identitu“ - viz ta řada osobností - a že „Češi nejsou neznabozi, jak se jim vytýká, ale jenom milují pravdu…“ Program, který připravil David Rafael s podporou Moravského zemského muzea a dalšími institucemi, zakončil koncert skupiny ADELFIA. Den Bible 2016, kterého se zúčastnilo několik set návštěvníků, se vydařil. Pokud jste ho letos nestihli, přijďte příští rok, program bude jistě také zajímavý.

Jan Franců

Článek vychází v Setkávání č. 8, 2016 – brněnských sborů ČCE