Jan Blahoslav

17.07.2017 10:07
 

Biskup Jednoty bratrské, význačný český humanista, teolog, spisovatel, muzikolog a překladatel; bývá považován za předchůdce Komenského. Napsal celou řadu děl, z nichž nejproslulejší je „Filipika pro misomusům“ neboli kritika odpůrců vzdělání. Měl rozhodující podíl na vydání Bible kralické, do níž přeložil Nový zákon. Byl také autorem prvního českého „slabikáře“ – výraz, který si pro něj vymyslel, se užívá dodnes. Říká se také, že byl jedním z prvních, kdo u nás začali nosit brýle…

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200019-jan-blahoslav