13 Jan Amos Komenský

12.03.2015 09:17

Jan Amos Komenský

 

Narodil se 28. března 1592. Není zcela jisté, kde se Jan Amos Komenský narodil. Jako nejpravděpodobnější místa se uvádí Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa. Když mu bylo 12 let, zemřeli mu rodiče a ujala se ho jeho teta.

 

Jan Amos Komenský do dějin vstoupil jako významný myslitel, filozof, teolog a zejména pedagog. Byl to muž mnoha zájmů – zajímal se o filozofii v mnoha oborech, od pohybů astronomických těles, po duševní moudro. Jeho záběr byl ohromující, pořád se zabýval několika věcmi současně. Dřel do úmoru. Vstával před šestou, uléhal po půlnoci. Protože bral život jako službu, nechal se požadavky a prosbami druhých skoro vláčet. Díky svým znalostem a moudrosti později získal přízvisko "Učitel národů". Narodil se v Čechách, kde také vyrůstal a studoval. Později, kvůli svému protestantskému přesvědčení byl nucen odejít ze země. Během života hodně cestoval a hodně zažil. Vydal mnoho cenných publikací a významně přispěl k reformám školství. Své knihy psal latinsky a česky.

 

 

Studia

 

Roku 1608 začal studovat na latinské škole (gymnáziu) v Přerově, odkud v roce 1611 odešel na vysokou školu do Herbornu. Již při studiu začal pomáhat profesoru teologie a nejmladšímu členu profesorského sboru Johannu Heinrichu (Janu Jindřichu) Alstedovi s pracemi na obecné encyklopedii. Alsted se pro Komenského stal vzorem. Sám pak začal psát dvě velká díla: Poklad jazyka českého, což měl být velký slovník, a dále encyklopedii Divadlo veškerenstva věcí. Tato díla nedokončil. Roku 1613 Jan navštívil Amsterdam, v té době vysoce rozvinuté město Evropy. Odtud se vypravil na univerzitu do Heidelbergu v Německu, kde ovšem strávil pouze jeden semestr. Poté se roku 1614 vrátil přes Prahu do Přerova, jako rektor latinské školy.

 

 

Kněz a kazatel

 

V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele a následně odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu Magdalénu Vizovskou, která měla žít v Třebíči spolu se svým otcem, Komenský zde vykoupil věno své ženy v podobě domu na Jejkově. V této době psal spis Listové do nebe.

 

Po porážce stavovského povstání (1621) byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po roce ukrývání (roku 1622) mu na mor zemřela žena a jeho dvě děti, které zůstaly ve Fulneku. Pod vlivem událostí psal filosofické spisy Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a ráj srdce. V roce 1624 začal Jan působit v Brandýse nad Orlicí, kde se seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou Cyrillovou, která opět pocházela z Třebíče (z rodu Jana Cyrila Třebíčského-Špalka), se kterou měl dcery Dorotu Kristinu, Alžbětu a Zuzanu a syna Daniela. Dcera Alžběta si vzala Petra Figula Jablonského, z tohoto svazku měl Komenský 5 vnuků, dcera Marie si vzala Jana Molitora.

 

Na podzim roku 1627 se během svého tajného pobytu ve východních Čechách seznámil s Kristinou Poniatowskou, schovankou Angeliny Zárubové z Hustiřan, majitelky panství Horní Branná. Sedmnáctiletá Kristina prý po zhlédnutí komety nad zámkem 12. listopadu 1627 upadala do vytržení a prorokovala budoucnost. Komenský dorazil do Horní Branné, aby proroctví zapsal.

 

 

Exil
 

Do exilu odešel v roce 1628. Odcestoval do Polska, kde se usadil v Lešně. Zpočátku psal česky a už tehdy začal bojovat za reformu školství. Byl zvolen písařem, biskupem a zástupcem rektora na gymnáziu v Lešně. Právě v této době projevuje Komenský největší zájem o pedagogiku. Později začal psát velice významná díla, která byla známá po celé Evropě a Komenský dostával nabídky k vyučování na různých univerzitách, nabídky ale odmítal. První velkou nabídku přijal až v letech 1641-1642 od anglického parlamentu. Jezdil na přednášky po Anglii a přednášel dokonce na Královské akademii věd. Většinu práce dělal pro anglický parlament. Byl až ohromen, jaké se v Anglii jeho jméno těší úctě – zejména pro jeho návrhy na pansofickou (vševědnou) školu. Tehdy si uvědomil, že právě touto cestou může rozšířit svůj vliv. Z Anglie ho ale vyhnala tamní občanská válka. Tehdy se Komenský začal více než o reformu školství, začal zajímat o reformu celého světa.

 

Návrat
 

V roce 1648 se vrátil zpět do Lešna a stal se zde biskupem. V tomto roce mu zemřela jeho druhá žena. Komenský byl zdrcen, strávil s ní mnoho let a měl s ní 4 děti. O rok později se však oženil potřetí (z rozumových důvodů – aby byl někdo, kdo se mu postará o děti), tentokrát s Janou Gajusovou. V roce 1648 byl také uzavřen Vestfálský mír, čímž skončila třicetiletá válka a Komenský ztratil veškeré naděje na návrat do vlasti.

 


Díla Jana Amose Komenského:


Labyrint světa a ráj srdce (1631) - kniha, ve které Komenský využil svých zážitků z cest. Poutník (Komenský) putuje světem a hledá pro sebe vhodnou práci. Jeho společníkem na cestě je Všezvěd a Všudybud. Ten ho nabádá, aby se spokojil se vším, co spatří. Radí mu, aby nic nekritizoval, že si tím ušetří nejednu nepříjemnost. Další, kdo se k nim připojil je Mámení, které poutníkovi nasadí mu brýle, zkreslující pohled na svět. Poutník ale nepodlehne. Společně vstupují do města, které se doslova hemží lidmi. Každý pospíchá za svou prací, ale každá jejich práce je podvod. Lidé chodí s maskami na obličeji a často je mění. Jsou ovládáni touhou po snadném bohatství, po dobrém postavení ve společnosti a po životě bez starostí. Poutník přichází na to, že všude panuje podvod. Je zoufalý z toho, v jakém stavu se společnost nachází. Nakonec nachází klid a mír ve vztahu k Bohu.

Centrum securitatis (Hlubina bezpečnosti, 1633) -filozoficko náboženské pojednání.


Velká didaktika (Didactica magna, 1657) -pedagogická práce, která je přeložena do všech evropských jazyků. Snaží se o to, aby se stal z pedagogiky vědní obor a aby byly přesně určeny zákony výchovy. Komenský se zde snaží vysvětlit, že škola se má stát důležitou pro každého jedince a výchova je podle něj nutná k důstojnému lidskému životu. Pro Komenského je důležitý nikoli učitel, ale žák. Přesně vymezil, v jakém věku má kdo dítě vychovávat (rodiče, školka, škola atd.).

Informatorium školy mateřské (1630) -kniha pro matky a chůvy. Zde Komenský zdůrazňuje důležitost předškolní výchovy.

 

Dveře jazyků otevřené (1631 latinsky, 1633 česky) - učebnice

 

Svět v obrazech (Orbis sensualium pictus, 1658) -nejznámější Komenského kniha. Původně učebnice latiny, později vzor pro všechny jazykové učebnice.

Linguarum methodus novissima (Nejnovější metoda jazyků, 1649) -návod k vyučování jazyků.

Schola ludus (Škola na jevišti, 1654) - soubor her, které měly u žáků prohloubit znalost latiny. Komenský poukazuje na nutnost názorového učení za použití příkladů, na postup vyučování od jednoduchého k složitějšímu. Vzdělání má být podle něj přístupné všem, bez rozdílu sociálního původu a pohlaví. Samozřejmostí je pro něj vyučování zdarma.

 

Plán vševědy (1643) - Komenského dílo propagující názor, že rozšíření vzdělanosti zlepší společenské nesrovnalosti.

 

Angelu pacis (Anděl míru, 1667) - práce směřující k porozumění mezi národy.

 

 

Zdroj: https://ireferaty.cz/100/4381/Komensky-Jan-Amos

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD

https://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky