Historie Kralic nad Oslavou

02.05.2017 11:31

Kralice nad Oslavou jsou osadou, jejíž původní název - Králice - znamenal "ves lidí poddaných králi". Archeologický výzkum dokládá, že místo bylo trvale osídleno již od 10. století. Na konci 11. století zde byl postaven nevelký kostelík, na jehož základě stojí nyní kostel sv. Martina z počátku 14. století.

První písemná zmínka o Kralicích je z roku 1310 ve jméně Mikuláše z Kralic. V majetku tohoto vladyckého rodu, v jehož erbu bylo znamení dvou stříbrných sekerek se zlatými topory v modrém poli, zůstala ves po celý středověk. Sídlem rodu byla tvrz, vybudovaná pravděpodobně mezi roky 1349-1379.

V období husitských válek byli vladykové z Kralic stoupenci husitů. Do konce 15. století se zařadili mezi vlivné moravské rodiny. Jejichž majetek a vliv na Moravě rostl. Posledním majitelem kralického zboží, s vesnicemi Lhotice, Kuroslepy, částí Jakubova a hradem Kraví hora, se stal roku 1540 Jindřich Kralický z Kralic, který dosáhl významného vlivu a postavení ve službách české a uherské královny Marie Habsburské, vdovy po Ludvíku Jagellonském.
Ve 40. letech přestavěl tvrz do podoby renesančního zámečku.. Roku 1572 svůj majetek prodal Janu st. ze Žerotína, který jej připojil k náměšťskému panství.

Jan st. ze Žerotína začal hned po odkoupení kralického panství, připravovat prostor pro případné ukrytá tajné tiskárny bratří, včetně hospodářského a ekonomického zázemí. K přestěhování tiskárny došlo o šest let později.

Následoval 42 letá slavná doba, kdy na tomto, povětšinou utajovaném místě, vznikaly knihy a další tisky, které pro grafické, tiskařské i odborné stránce byly na tehdejší světové úrovni.

Kralice značně utrpěly za třicetileté války. V prosinci 1620, měsíc po Bílé hoře, poškodili dvrz a obec procházející císařská vojska. Karel st. ze Žerotína (syn Jana st. ze Žerotína) nechal proto převézt tiskárnu na svůj zámek do nedaleké Náměšti. Tvrz byla později během třicetileté války zcela zničena a většina obyvatel v té době Kralice opustila.

Po třicetileté válce se noví majitelé panství pustili do obnovy Kralic. Pro nové osadníky, kteří se do Kralic přistěhovali, nechali přestavět původní stodoly tvrze, které unikly zničení, do podoby bytů s dvorky. Obnova Kralic ale trvala celá desetiletí.Po celé další století zůstávaly místní děti zcela bez vzdělání. Vyučování bylo opět zavedeno za panování Marie Terezie. Školní budova pak byla postavena až roku 1819. V 18. a 19. století zůstávalo základním zdrojem obživy kralických obyvatel zemědělství. Roku 1790 měly Kralice 41 domů a 312 obyvatel, roku 1870 v 59 domech žilo 616 lidí, roku 1930 ve 144 domech celkem 844 obyvatel.

Na konci 19. století začal v obci vznikat spolkový život (založení čtenářského a spolku a hasičského sboru), postupně se rozvíjela i politická činnost jednotlivých stran.

Postupně rostli i zájem o historii obce, včetně doby kralické tiskárny, který vyvrcholil vznikem Muzejního spolku. Jeho "ovocem" je i současný Památník Bible kralické.