Fulnek

17.08.2018 15:56

Bratrský sbor vznikl ve Fulneku v roce 1484, sborová modlitebna byla vybudována zřejmě záhy poté. Dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. Nad vchodovou římsou je alianční znak Jana Skrbenského a Alžběty Petřvaldské. J. A. Komenský byl správcem místního sboru v letech 1618 – 1621. Jeho odchodem na podzim téhož roku sbor zanikl. Ve druhé polovině 17. st. Ztratil kostel svůj účel a stal se sýpkou a i panskou jízdárnou. V roce 1691 objekt zakoupil fulnecký občan Eliáš Knurr, který ve své závěti stanovil v roce 1699 aby byl objekt upraven jako špitál s přilehlou kaplí sv. Wilgefortis.

V zahradě před památníkem J. A. Komeského je umístěná bronzová plastika od Štursy z roku 1924, která měla původně stát v aule filosofické fakulty UK v Praze naproti Myslbekově soše Jana Husa. V roce 1962 byl zdejší Památník J. A. Komeského vyhlášen Národní kulturní památkou

Na kopci nad městem naproti zámku, který je ve vlastnictví pana Teodora Reinholda, byla za Komeského t. zv. Žákovská zahrada kde údajně Komenský vyváděl žáky a vyučoval v přírodě. Ještě

v 80 letech zde město pořádalo různé slávy. To už dnes neplatí. Místo je oploceno

 

vysokou zdí, nepřístupno veřejnosti a nový vlastník zde postavil napodobeninu jakés saly tereny. Skrz bránu jsem udělal snímek ale nic moc toho není vidět. Pravdou je, že nový vlastník zámku jej opravil a míní zde poskytovat hotelovou službu. Do konce roku 2020 má platné stavební povolení.

To je vše co mohu o Komenském a Fulneku říci. Za zmínku stojí ještě uvést, že Komenský opustil Fulnek ve spěchu. Zanechal zde ženu a dvě děti. Bohužel všichni zemřeli následkem morové epidemie téhož roku. Komenský se nějakou dobu zdržoval v Brandýse nad Orlicí než definitívně opustil zemi.

 

Text a foto: František Maglen