Edita Štěříková: Christian David

05.10.2016 19:24

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti.

Stal se zakladatelem bratrské osady Herrnhut v Horní Lužici na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa.

  Spoluzakládal obnovenou Jednotu bratrskou, známou také pod názvem Moravská církev - Moravian church.

Zakládal misijní osady v Grónsku, Pobaltí a v Americe.

Jeho životní příběh je obsahem této knihy.

Možno objednat Knihkupectví Samuel