15. března se odstartovaly dvě etapy důležité v pro život Jednoty bratrské.

15.03.2017 18:46

15. března se odstartovaly hned dvě etapy důležité v pro život Jednoty bratrské. Ta první v roce 1402, kdy se Jan Hus stal kazatelem v Betlémské kapli. A ta druhá v roce 1849, kdy bratři započali misii na Moskitském pobřeží. Výsledek působení Jana Husa v Betlémě, stejně jako výsledek bratrské misie na území indiánů Miskito přetrval dodnes - ten Český je nám dobře známý a tím zámořským jsou dnes provincie Jednoty bratrské v Nikaragui a v Hondurasu.

 

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska