30. března 1880 byl Jednotě bratrské v Českých zemích udělen dekret potvrzující ji za státem uznanou církev.

30.03.2017 18:13

V tento den, 30. března, byl roku 1880 Jednotě bratrské v Českých zemích udělen dekret potvrzující ji v rámci Rakouska-Uherska za státem uznanou církev.
Byť to tehdy bylo ještě pod jménem "Evangelická církev bratrská (nebo Ochranovská církev bratrská)" a na své původní jméno si Jednota muselo počkat až do vzniku ČSR, byla to i tak přelomová událost. Nejen, že se Jednota po staletích navracela do své domoviny, ale také v ní byla vlastně poprvé bez pronásledování povolena.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska