28. března 1592, se narodil Jan Amos Komenský.

28.03.2017 18:17

28. března před 425 lety, tedy roku 1592, se narodil jeden z nejznámějších představitelů Jednoty bratrské - JAN AMOS KOMENSKÝ.

Jistě není třeba jej znovu představovat, pro zajímavost tedy uvádíme několik perliček, které jste o něm možná nevěděli:

- O přesném místě jeho narození se dodnes vedou spory. Ve hře je Nivnice, Uherský Brod, Komňa, nebo dokonce i lípa po cestě z Komni do Nivnice. Sám Komenský bádání nijak neulehčuje, vzhledem k tomu, že se během života podepisoval jak Komenský, tak Nivnický, tak Uherskobrodský
- Jeho otec i děd se příjmením jmenovali Segeš (Szeges). Děd Jan Segeš byl v Komni fojtem, neboli rychtářem.
- Biblické jméno Amos dostal Komenský zřejmě při bratrském oddělení pro duchovní službu.
- V 19 letech mu vyšla první práce tiskem (disputace „Směs otázek“).
- Vlastnil originální rukopis Koperníkova díla O pohybu těles nebeských.
- První didaktické dílo „Pravidla snazší mluvnice“ sepsal ve 22 letech (žel se nedochovalo).
- Na kněze Jednoty bratrské byl ordinován 26. dubna 1616.
- Roku 1620 se účastnil vítání krále Fridricha Falckého na Moravě.
- Po Bitvě na Bílé Hoře neopustil zemi hned. Nařízené vykázání protestantských duchovních neposlechl a ještě několik let se skrýval a snažil se dál pracovat. Vystřídal přitom několik různých útočišť. Do exilu odešel definitivně až roku 1628.
- Jeho učebnice „Dvéře jazyků otevřené“ měla takový ohlas, že se do roka po vydání dočkala své pirátské kopie (v Londýně).
- Jeho věhlas mu přinesl mimo jiné pozvání do Královské akademie věd v Londýně, ke královské rodině do Švédska, nabídku kardinála Richelieu vést v Paříži pansofickou školu nebo plán založit v Americe školu pro Indiány.
- V touze změnit pobělohorský vývoj v Českých zemích se snažil klíčové postavy dějin pohnout k aktivitě také skrze vidění některých kontroverzních proroků té doby – v roce 1626 odnesl králi Fridrichu Falckému sepsaná proroctví Kryštofa Kottera, později zase Albrechtovi z Valdštejna poslal vidění Kristiny Poniatowské. Obě tyto osobnosti prorokovaly konec vlády Habsburků a návrat Fridricha Falckého na český trůn.
- Po skončení 30leté války poslal švédskému státníkovi Axelu Oxenstiernovi žádost, aby Češi nebyli při mírových jednáních opuštěni (bohužel neúspěšně).
- V roce 1657 nabídl Oliver Cromwell českým lešenským exulantům usídlení v Irsku. Komenský pozvání odmítl v naději, že se brzy vrátí do vlasti.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska