Jan Franců: Den tiskařů v Kralicích

17.10.2015 09:52

V sobotu 12. září 2015 se v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou konal Den tiskařů. Návštěvníci mohli sledovat, jak začátkem 17. století vznikaly knihy. Soubor Studio bez kliky Romana Prokeše předváděl výrobu ručního papíru, odlévání literek a tisk stránek na dobovém knihařském ručním lisu. V památníku studenti Střední školy grafické v Brně předváděli ruční šití knihy.

V 10 hodin před pomníkem knihy generální ředitel Moravského zemského muzea v Brně PhDr. Mgr. Martin Reissner, PhD., ředitel Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě Mgr. Miroslav Vaškových a starosta Kralic ing. Emil Dračka, MBA, slavnostně Den tiskařů zahájili. Představili společný projekt „Komenského cesty“ a otevřeli putovní výstavu o životě, odkazu a díle J. A. Komenského zapůjčenou z Uherského Brodu. Výstava na 12 panelech popisuje dobu a snahy Učitele národů.
Den tiskařů pokračoval odpoledne v Památníku přednáškami. Mgr. Petr Zemek (historik uherskobrodského Muzea J. A. Komenského) nazval první z nich „Jan Ámos Komenský a výstava Jak chtěl změnit svět“. Připomněl v ní životní běh Komenského. Vývoj jeho názorů na zlepšení světa rozdělil do tří období: přípravné před odchodem do exilu, v Lešně, kde dospěl k „Pansofii“ (Vševědě) a v Amsterdamu, kde své představy sepsal v díle „Všenáprava věcí lidských“.

Druhou přednášku pronesl Mgr. Jiří Mitáček, PhD. (náměstek generálního ředitele Moravského muzea pro odbornou činnost). Věnoval ji Kralické tiskárně a Biblí české. V druhé polovině 16. století vzniklo v Ivančicích pod ochranou a podporou Žerotínů centrum Jednoty bratrské. Součástí centra byla vedle školy, kostela i rozsáhlá knihovna a tiskárna. Skupina teologů a znalců biblických jazyků pod vedením Jana Blahoslava překládala Bibli do češtiny z originálů.  Překlad byl doplněn poznámkami a odkazy, věc v té době zcela ojedinělá. V roce 1578 se tiskárna přestěhovala na kralickou tvrz, kde vyšla v několika vydáních celá Bible a řada dalších děl. Po vyplenění tvrze císařským vojskem bylo zařízení tiskárny 1621-29 uloženo v Náměšti nad Oslavou. Tiskárna ještě sloužila Komenskému v Lešně. Kralický překlad Bible měl mimořádný význam i v dalších stoletích, v národním obrození, vycházeli z něj i katolíci.

Po krátké přestávce, během které se vyčasilo, program pokračoval v kostele sv. Martina. David Rafael (popularizátor národní identity z pohledu české reformace) se ve své přednášce věnoval Karlu staršímu ze Žerotína. Tento ochránce pravdy, lidí, práva, vzdělanosti i samotných Kralic byl jedním z nejmocnějších šlechticů na Moravě. Zážitky z bojů v mládí ve Francii ho přivedly k politice diplomatických jednání. Varoval české stavy před povstáním. Razil zásadu „Vy, kteří spravujete lid, milujte moudrost.“  Svá panství spravoval v duchu „Žiji, abych sloužil lidem“, proto byl velmi oblíben. Financoval centrum a tiskárnu Jednoty bratrské, podporoval také oběti rekatolizace. Obzvlášť lze zmínit podporu, již poskytoval Komenskému.

Sobotní program v Kralicích zakončila ekumenická bohoslužba a večerní pěvecký koncert 10. ročníku festivalu Jakub Pustina a jeho hosté.  

 
Poděkování za zdařilou akci i když s menší účastí patří manželům Petránkovým, Monice Doležalové, všem přednášejícím a řadě dalším, kteří pod patronací Moravského zemského muzea a Muzea J.A. Komenského a silnou podporou starosty Kralic Den tiskařů připravili. Po mohutných oslavách 400. výročí vydání Bible kralické v jednom svazku 14. září 2013 i skromnější akce 27. 9. 2014 tak byla založena tradice podzimního připomínání Kralické tiskárny.
Jan Franců
Den tiskařů.pdf (266310)

Fotografie ze Dne tiskařů - od prof. Jana Franců si můžete prohlédnout na rajče.net