Den tiskařů 2015

12.09.2015 17:22

Den tiskařů navazuje na dřívější podobné akce konané v průběhu 70. a 80. let minulého století a na minulé dva ročníky Roku Bible kralické.

Letos se sjelo asi 200 návštěvníků a odborníků z oblasti grafiky a historie.

Cílem akce bylo připomenout veřejnosti Bibli kralickou a to, že jsme v době reformace byli na špici Evropy v oblasti vzdělání, grafiky tisku a dalších oblastí. A povzbudit tím i dnešní generaci.

Program zahájil Ing Emil Dračka - starosta Kralic a hlavní iniciátor letošní akce.

Po té proběhlo několik přednášek:

Jan Amos Komenský a výstava Jak chtěl změnit svět (Mgr. Petr Zemek - historik uherskobrodského Muzea J. A. Komenského)

Kralická tiskárna a Biblí česká (Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., náměstek generálního ředitele Moravského zemského muzea pro odbornou činnost)

Karel starší ze Žerotína, neznámý  a známý ochránce pravdy, lidí, práva, vzdělanosti i samotných Kralic (David Rafael - popularizátor národní identity  z pohledu české reformace, autor námětu k filmu Pod ochranou Žerotínů)

V kostele sv. Martina, který byl ve své době modlitebnou Jednoty bratrské a kralických tiskařů a učenců pak proběhla ekumenická bohoslužba.

Celý den se návštěvníci mohli setkat s replikou původního tiskařského stroje a vytisknout si stránky z Bible nebo kancionálu. (Studio Bezkliky.cz)

A s ukázkami ručního šití knih a grafické zpracování na počítači vlastní digitální fotografie, vyfocené přímo v Památníku. - Střední škola grafická Brno.

Večer se v prostorách Památníku konal koncert Jakuba Pustiny - operního pěvce a jeho doprovodu.

O celé akci, Bibli kralické a historii Kralic napsaly i různé internetové zpravodaje a informace se dostala i do rozhlasu. Je tak možné i touto cesto nepřímo povzbudit další lidi, kteří se akce nemohli zúčastnit.

Galerie fotografií
Kralice_Den_tiskaru.pdf

Stránka akce na facebooku: Bible kralická 2015

Psaly o akci:

Kralice hostí Den tiskařů. Lidé uvidí, jak v minulosti vznikaly knihy - idnes.cz

Den tiskařů v Památníku Bible kralické - Jihomoravské novinky.cz

V Kralicích nad Oslavou oslavili Den tiskařů - Novinky.cz

OBRAZEM: V Kralicích si připomněli tamní Bibli - Třebíčský Deník.cz