Daniel Adam z Veleslavína

23.01.2016 22:21
 

Patřil k předním osobnostem své doby. Část děl, která vydával, také přeložil, upravil jazykově a jeho tzv. „veleslavínská čeština“ se stala základem českého spisovného jazyka. Literáti v něm nalezli šlechetného mecenáše, který proslul svým charismatem. Byl šiřitelem humanismu a jeho tisky byly určeny především prostému lidu, který neznal žádný cizí jazyk. S pomocí okruhu svých přátel vydával díla přispívající k rozšíření všeobecné vzdělanosti.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200023-daniel-adam-z-veleslavina/