10 Daniel Adam z Veleslavína

12.03.2015 09:10

Daniel Adam z Veleslavína

 

Narodil se 31. srpna roku 1546 ve Veleslavíně u Prahy, zemřel 18. října roku 1599 v Praze. Byl český nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog.

 

Pocházel ze zámožné pražské utrakvistické rodiny. Studoval na Karlově univerzitě v Praze; na ní získal v roce 1568 titul bakalář, v roce 1569 titul Mistr svobodných umění a od r. 1572 byl profesorem. Sedm let vyučoval na univerzitě historii. Od 1576 se stal sňatkem s jeho dcerou společníkem knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina a později i vlastníkem tiskárny. Vydával a překládal spisy z oboru humanitních věd. Především však proslul jako lexikograf. Část děl, která vydával, také přeložil, upravil jazykově a jeho tzv. „veleslavínská čeština“ se stala spolu s Biblí kralickou základem českého spisovného jazyka. Z jeho vlastního díla jsou z lingvistického hlediska nejvýznamnější dva čtyřsvazkové slovníky (česko-latinsko-německo-řecké), z nichž první je řazen tematicky do čtyř oddílů (Bůh, příroda, člověk, umění), druhý je řazen abecedně.


Nijak nepodceňoval praktickou stránku svého povolání a stal se dobrým obchodníkem, jak bylo vidět z přípisu při vydání Černobýlova „Hospodáře“, kde poukazoval na důležitost obchodu a podnikání. Vedle tiskárny vlastnil i dva domy v Praze a koupil ještě několik pozemků (vinic) kolem Prahy.

Měl štěstí, že mohl tvořit v době vrcholné renesance a reformace, kdy podmínky byly ještě příznivé. Zemřel 18. října roku 1599 v Praze.

 

 

Dílo

 • Kalendář historický

 • Kroniky dvě o založení České země – jedná se o kolektivní dílo, které Daniel Adam z Veleslavína upravil a napsal k němu předmluvu.

Vydavatelská činnost:

 • Mattioliho Herbář

 • Silva quadrilinguis – 1598, bohatství čtyř jazyků. Jednalo se o slovníky latiny, řečtiny, češtiny a němčiny

 • Dictionarum latinum s českými výklady

 • Cariona Kronika světa

 • Sv. Augustina Rukovět

 • Politika historica

 • Kocínova Abeceda podobojné manželky

 • Moudrost Syracha

 • Slovník latinsko-česko-německý

 • Hosiova kronika moskevská

 • Vypsání města Jerusalému

 • Hospodář

 • Historie církevní od Kocína

 • Kronika nová o národu tureckém

 • Výklad ke žalmu 91. atd.

 

Zdroje: https://www.edejiny.cz/daniel-adam-z-veleslavina/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna

https://www.ujc.cas.cz/lingviste/adam-daniel.html