Chelčice - rodiště Petra Chelčického

26.08.2017 13:03

Jedním z duchovních učitelů skupiny většinou mladých lidí, kteří později založili první sbor Jednoty bratrské, byl Petr Chelčický.

Jeho přístup k řešení náboženských sporů byl dost jiný, než u radikálních Husitů. Věřil v princip fyzického nenásilí a duchovního boje - tedy modlitbou a diplomatickým vyjednáváním. Bojoval i proti rozdělení společnosti na jednotlivé stavy a věřil tomu, že před Bohem jsme si všichni rovni.

V Chelčicích, jeho rodišti, na tohoto reformačního myslitele stále myslí. :)

Památník Petra Chelčického

Průvodce Památníkem Petra Chelčického v pdf

Stránky o Petru Chelčickém