Program v kralickém kostele a Písně Jednoty bratrské z kancionálů 15. až 17. století na CD

22.09.2018 19:30

Jeden z bodů programu kralických zářijových setkání je ekumenická bohoslužba, která se pravidelně koná v místním kostele, kde se v době kralické tiskárny scházeli členové Jednoty bratrské a kraličtí tiskaři a učenci. Loni byla ve spolupráci kazatelů Adventistické a Apoštolské církve, letos se vedení a programu ujali kazatelé Jednoty bratrské.

Slovo z Bible měl kazatel Jednoty bratrské z Holešova Milan Svoboda a hudební doprovod Bohdan Čančík z JB Nová Paka s jejich sborovou hudební skupinkou.

Nahrávku jak bohoslužby, tak i výborné vystoupení méstního pěveckého souboru můžete shlédnout v tomto příspěvku.

Bohdan Čančík je kromě kazatele i hudebník a natočil zajímavé CD s hudbou právě z reformačního období: Plesejte, noc pominula (Písně Jednoty bratrské z kancionálů 15. až 17. století).
 

Popis CD ze stránek https://www.samuelcz.com/.../_724752-plesejte--noc... , kde lze CD objednat:

Toto album nabízí letmý pohled do písňové tvorby staré Jednoty bratrské tak, jak se nám dochovala v kancionálech převážně 16. století. Upravovatel většiny písní Milan Uherek se snaží přiblížit původnímu charakteru s do min.antním zachováním nápěvu. Petr Eben naopak vytváří na dávné texty Komenského svébytné skladby bohaté melodicky i polyfonně. Pro doplnění představy o dobové hudební produkci jsou zde zastoupeny dvě anonymní polyfonní kompozice utrakvistického původu, zpracovávající chorální melodii. Krátká čtení z díla Jana Amose Komenského, kterými jsou zpěvy prokládány, nám nejen představují dobový teoretický pohled či způsob myšlení, ale jsou zároveň krásnými básněmi v próze. Smyslem této nahrávky je v souvislosti s 550. výročím vzniku Jednoty bratrské poukázat na dávné hodnoty, které prach času neumenšil. Účinkují: Vokální septeto rodiny Čančíkovy, vokální mužské Trio Profundo, Jaroslav Kabeláč (trombon), Jana Kozlová (flétna), Martin Bukovský (čtení).

Písně: Plesejte, noc po min.ula, Jezu Kriste, Synu Boží, Studně nepřevážená, Chvála Bohu, nový den teď, Ó, slunce spravedlnosti, Slunce denní, Pánu všichni prozpěvujte, Vítej, Jezukriste, Navštiv nás, Kriste, Kdož by chtěl erbován býti, Voláme z hlubokosti, V sjití tomto, Ve jméno Krista doufáme, Soudce všeho světa, Bože, Otče, Bože všemohúcí, Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové, Pane Bože, buď při nás, Ach, smutku můj, Otče náš, Ó, milé dítky, Radujme se vždy společně