Bible kutnohorská - 1489

21.11.2018 10:02

Bible kutnohorská - listopad 1489

Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou českou biblí, která spolu se svou předchůdkyní, Biblí pražskou patří do tzv. čtvrté redakce staročeského překladu. Pochází z roku 1489, má v podstatě stejný text jako Bible pražská (celkem 606 listů + 6 listů rejstříků); navíc má však 116 dřevořezů.

Wikipedie

 

 

Fotografie repliky kutnohorské Bible a fotografie popisu vytištění kutnohorské Bible: recepce hotelu Mědínek, Kutná Hora

 

Mistrem cechu tiskařského, který Bibli kutnohorskou vytvořil, byl Martin z Tišnova. Ten se kupodivu dostal k tiskařskému řemeslu až v pozdním věku (v době vydání Bible kutnohorské mu bylo kolem 70 let). Byl to původní profesí významný písař, který se i při svém stáří nechal uchvátit tehdejší novou technologií, jež převrátila knižní trh naruby. Kromě Bible kutnohorské vydal Martin z Tišnova i několik dalších pozoruhodných knižních děl.

Celý článek o tiskaři Kutnohorské Bible a o Bibli samotné:
https://www.cms-kh.cz/bible-kutnohorska-martina-z-tisnova